Til Miljø- og Fødevareministeriet

Høring af Forslag til Kommissionsforordning om fornyet godkendelse af to aktivstoffer

Forslaget lægger op til en forlængelse af EU-godkendelsen af to aktivstoffer, der begge tilhører sulfuronsyregruppen. Denne gruppe af pesticider er kendetegnede ved, at selve aktivstoffet sjældent udvaskes i koncentrationer over grænseværdien, men til gengæld dannes der oftest en række svært nedbrydelige metabolitter, der kan være problematiske.

Foramsulfuron

Der søges fornyet godkendelse som herbicid til anvendelse i majs. Stoffet er godkendt i Danmark, men der foreligger ingen analyser for stoffet i hverken GRUMO eller boringskontrollen, ligesom det heller ikke har været afprøvet i Varslingssystemet for pesticider. Tilsyneladende kan dette skyldes, at der ikke foreligger kommercielle udbud af analyser for stoffet i Danmark.

Iodosulfuron

Der søges fornyet godkendelse som herbicid til anvendelse i vinterhvede og vinterbyg. Stoffet er godkendt i Danmark, men der foreligger ingen analyser for stoffet i hverken GRUMO eller boringskontrollen, hvilket også kan skyldes, at der ikke er kommercielle analyser tilgængeligt. Det er dog undersøgt på to marker i Varslingssystemet, hvor det ikke har givet anledning til en væsentlig udvaskning. Men godkendelses-papirerne viser, at der er flere nedbrydningsprodukter med stor persistens og mobilitet, hvilket øger risikoen for udvaskning til grundvandet.

DANVA kan på baggrund af de manglende analyser og iboende egenskaber ikke anbefale, at Danmark stemmer ja til fornyet godkendelse af disse to stoffer. Endvidere er det vores opfattelse, at stoffer, hvortil der ikke er tilgængelige kommercielle analysemuligheder, ikke skal kunne godkendes til anvendelse.

Med venlig hilsen
Claus Vangsgård
DANVA