Til Miljø- og Fødevareministeriet

Dette reviderede forslag lægger op til en forlængelse af EU-godkendelsen af glyphosat – aktivstoffet i RoundUp og i en række andre ukrudtsmidler. Glyphosat er det mest anvendte pesticid i Danmark, så dets brug og egenskaber kan have stor betydning for dansk vandforsyning.

Efter at glyphosat er kommet i den obligatoriske analysepakke for kontrol med drikkevandet har der været mange fund af stoffet, men med store variationer fra år til år. Dette understøtter data fra Varslings-systemet for pesticider, der afslører en nedbørsafhængig risiko for udvaskning af stoffet til grundvandet via sprækketransport. Det er derfor sandsynligt, at stoffet udgør en særlig risiko ved anvendelse i perioder med en kombination af sprækketransport og store nedbørshændelser.

Der er derfor stor fokus på specielt sommeranvendelse af glyphosat til blandt andet nedvisning af korn. Sommeren 2015 havde en meget sen høst og den blev fulgt op af mange og høje fund af glyphosat i efteråret 2015, hvilket indikerer en klar sammenhæng. Efter vores opfattelse er der stadig, hverken i forslaget eller i den danske holdning, taget højde for denne risiko.

Det er således vores opfattelse, at risikoen for sprækketransport ikke i tilstrækkelig grad er blevet vurderet i forlængelsen af godkendelsen, og vi kan derfor ikke anbefale, at Danmark støtter en forlængelse af tilladelsen i sin nuværende form.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA