Til Miljø- og Fødevareministeriet
14. august 2015

DANVA kan til fulde støtte formålet med Kommissionens pakke om cirkulær økonomi. Specifikt har vi følgende bemærkninger for så vidt angår genanvendelse af fosfor, som er til stede i forholdsvist høje koncentrationer i spildevandsslam.

Der er behov for etablering af markeder og forretningsmodeller for genanvendelse af fosfor i EU. Aktuelt er der ingen økonomi i at genanvende fosfor fra spildevand eller spildevandsslam. EU reglerne kunne i højere grad end det er tilfældet i dag tilskynde til udvikling af omkostningseffektive og optimale løsninger. I øjeblikket er det uklart, hvilke materialer og produkter, der er mest egnede for genanvendelse af fosfor.

Øget genanvendelse af fosfor kan fremmes både ved at give incitamenter til det og ved at stille krav om det. Et eksempel kunne være produktkrav om, at fosforindholdet i et givent produkt skulle indeholde en vis andel af genanvendt fosfor.

Med venlig hilsen
Jens Plesner
DANVA

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?