Til Miljø- og Fødevareministeriet
15. september 2015

DANVA takker for modtagelsen af materialet og vil i det følgende give vore overordnede bemærkninger.

I forhold til forslag til Kommissionsforordning om godkendelse af aktivstofferne cyantraniliprol, flupyradifuron, mandestrobin og rescalure, så kan vi tilslutte os den danske holdning om, at aktivstofferne cyantraniliprol, flupyradifuron og mandestrobin ikke skal godkendes, da der er stor risiko for udvaskning af metabolitter til vandmiljøet. Foreningen har endvidere ingen bemærkninger til godkendelse af rescalure, der er et naturligt parringsduftstof, der anvendes til tiltrækning af mager hos visse skadedyr i citrus.

Forslag til Kommissionsforordning om godkendelse af aktivstoffet benzovindiflupyr. Dette meget giftige og potentielt hormonforstyrrende stof til bekæmpelse af svampesygdomme i korn er endvidere meget persistent og udgør derfor en risiko for vandmiljøet. DANVA kan derfor ikke anbefale, at Danmark stemmer for optagelse af stoffet på listen over godkendte aktivstoffer.

Forslag til Kommissionsforordning om ikke-godkendelse af aktivstoffet Tanacetum vulgaris som basisstof. Regeringen er på linje med Kommissionen i deres afvisning af godkendelse af stoffet som basismiddel, hvilket vi også støtter.

Forslag til Kommissionsforordning om godkendelse af aktivstoffet natrium hydrogen carbonat som basisstof. Foreningen har ingen bemærkninger til den danske holdning om at godkende natrium hydrogen carbonat som basisstof.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?