Til EU specialudvalget vedr. miljø
30. september 2015

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har med interesse bemærket, at FNs nye globale mål er til dagsordenen på næste rådsmøde, hvor der skal være den første diskussion af emnet.

Kapitel 6 om bæredygtig adgang til vand for alle, bæredygtig forvaltning af vandressourcer og adgang til sanitet for alle mennesker har stor bevågenhed hos foreningen og vores europæiske forening, EurEau.

Når der planlægges opfølgning på europæisk og nationalt plan, er det vores opfordring, at branche-organisationer med viden om vand- og spildevandsforsyning inddrages tæt i arbejdet.

Det er os bekendt, at EurEau har forholdt sig til barriererne for ”water efficiency”, som er i fokus.

Det er afgørende for os, at man i det danske opfølgningsarbejde indtænker Vandvisionen fra februar 2015 – herunder vækst, teknologiudvikling, og eksport.

DANVA ser frem til at kunne bidrage yderligere i processen.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?