Til Energistyrelsen
12. maj 2014

Høringssvar – forslag til ændring af bekendtgørelse 891 af 9. oktober 1996

Energistyrelsen har sendt udkast til en ny bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme (målerbekendtgørelsen) i høring hos DANVA.

Da bekendtgørelsen tilsyneladende ikke indeholder større ændringer i forhold til vand- og spildevands-området, skal DANVA alene komme med en enkelt bemærkning.

Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at bygninger midlertidigt kan fritages for en eller flere af bestemmel-serne om individuel måling i forbindelse med væsentlige ombygningsarbejder eller udskiftning af måler-system i større bebyggelser. I forbindelse hermed mangler imidlertid en angivelse af, hvorledes forbruget fastsættes i fritagelsesperioden.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA

 

 

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?