Høring af ændringer af slambekendtgørelsen

Til Miljøstyrelsen

28. august 2014

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, fremsender hermed vore kommentarer til ændring af slambekendtgørelsen.

Det er foreningens overordnede opfattelse, at visse former for affald til jordbrugsformål, herunder spilde-vandsslam og affald med forhøjet indhold af miljøfremmede stoffer, kan udgøre en risiko for grundvand, der anvendes til drikkevandsformål. Vi ser derfor ændringen af § 25 stk. 2 som et markant skridt i den forkerte retning. Det bør i stedet være muligt for kommuner at indføre et generelt forbud mod udbringning af spildevandsslam i drikkevandsområder, der anses som sårbare.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?