Skanderborg, den 2. december 2010.

DANVA og FVD takker for det tilsendte materiale. Vi har følgende kommentarer:

    1. Den ændring, der lægges op til i § 5, stk. 3 bør også gælde for § 3, stk. 1. Derved vil der ikke være krav om selskabsudskillelse af den tilknyttede virksomhed, hvis det løbende gennemsnit af omsætningen af den tilknyttede virksomhed i en 3 års periode er på 2 mio. kr. eller derunder.
    2. Den under 1. foreslåede ændring skal ses i lyset af, at der lægges op til en stram administration af, hvilke opgaver vandselskaber kan løse for kommunen efter den gældende bekendtgørelses § 3, stk. 2 nr. 3. Hvis ændringen foreslået under 1 gennemføres, vil det være lettere for vandselskaberne at nå at afvikle et eventuelt overskud af opgaver for kommunen. Samtidig opnås en mere ensartet regulering af vandselskaberne.
  1. Vi mener, at det i den kommende vejledning om tilknyttede aktiviteter med fordel kan fremgå, at det ikke er i strid med reglerne hvis et vandselskab går over de fastsætte grænser efter § 5, stk. 3 – og som foreslået § 3, stk. 1 – når blot det løbende 3 årige gennemsnit holder sig inden for grænserne – første gang i 2012.

 

Venlig hilsen
Bent Soelberg, FVD og Carl-Emil Larsen, DANVA

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?