colourbox1251060.jpg

Prioriter vandselskabernes mulighed for at skabe attraktive bymiljøer!

Vandselskabernes fundament hviler på et grundlag af bæredygtighed for klima, mennesker og miljø. Vandselskaberne er rygraden i levende by- og landsamfund. Vandselskaber arbejder målrettet på at bidrage positivt til klimaet og styrer deres organisationer strategisk, taktisk og operationel med FN’s verdensmål som basis.

Klimaforandringer over hele kloden inklusiv Danmark påvirker vand.
Nogle steder er der vandmangel andre steder oversvømmelser, der er vanskeligt at håndtere. Vandselskaberne bidrager med at sænke klimabelastningen, samt understøtte den grønne omstilling og cirkulære økonomi.

Renseanlæg producerer grøn energi af spildevandet til at drive deres processer. Den strøm, der bliver i overskud, sendes ud i el-nettet til danskerne som vedvarende energi. Desuden bliver varmeenergien fra spildevandet brugt til klimavenlig fjernvarme flere steder. Potentialet er stort, og med de rigtige rammer, kan vandselskaberne opnå endnu bedre resultater og blive endnu mere klimavenlig til gavn for Danmark og resten af verden.

Hvis den danske fortælling om verdens bedste vandløsninger for alvor skal slå igennem på eksportmarkederne, skal energi- neutralitet være normen i den danske vandsektor. Vi ønsker en organisatorisk proces, hvor vi i fællesskab vedtager en dansk målsætning for, hvornår vandsektoren samlet set skal være energi- og senere hen klimaneutral. Vi foreslår en model, hvor vandselskaberne/kommunerne frivilligt melder deres målsætninger ind, og at man på den baggrund fastsætter en samlet målsætning for, hvornår hele regnskabet skal gå i nul og i plus.

Oveni arbejder stadig flere renseanlæg med forædling af deres restprodukter, så de kan udvinde fosfor af slam, der bruges til bl.a. gødning.

Det er desuden et faktum, at vand fra hanen er den mest klimavenlige af alle drikkevarer. Håndtering af det rene drikkevand fra undergrundens grundvand er en af Dan-marks største styrker. Den styrke er vi kendt for i store dele af verden.

Rent vandmiljø

Vandselskabernes håndtering af spildevand er afgørende for vandmiljøets økologisk tilstand. Det er derfor centralt, at vandselskaberne sikres mulighed for at investere i ud-bygningen af renseanlæg og transportsystemer, der både skal kunne håndtere mere spildevand i fremtiden fra udbygning af lokalsamfund og de stadig stigende regnmængder som følge af klimaforandringer, der koster samfundet store summer. Skybruddet i København 2. juli 2011 medførte skader for omkring seks milliarder kroner.

For eksempel er separatkloakring, udbygning af regnvandsbassiner og håndtering af regnvand på overfladen med til at kontrollere effekterne af de regnvandsbetingede hændelser, så man kan reducere de uhensigtsmæssige oversvømmelser og ødelæggelse af ejendom. For at gøre kommunerne endnu mere tiltrækkende for familier og erhvervsliv skal regnvandshåndtering sammentænkes med udviklingsstrategier for samfundene. Håndtering af vand på jordoverfladen kan i nogle tilfælde være både billigere end rør under jorden og mere fleksible. Med de rigtige løsninger kan man minimere samfundsomkostningerne samtidig med, at man løser problemer en gang for alle. Det kan desuden medvirke til udviklingen af rekreative og forskønnede samfund, der er den optimale ramme om liv og velfærd.

Stadig flere kystbyer udnytter i dag værdien af vandselskabernes arbejde, der resulterer i rene bynære vande, til at etablere havnebade og badestrande med blå flag. Fjorde og bugter får forbedret deres økologiske tilstand og åer og vandløb bliver trækplastre for lystfiskerindustrien, der hvert år omsætter for fem milliarder kroner i Danmark.

Byer med badevandskvalitet i havne oplever et boom i anlæggelsen af eksklusive bolig-byggerier ved vandet, højere boligpriser og en markant efterspørgsel på bosætning i de områder.

Også etablering af sluser og diger kan være indsatser, som vandselskaberne kan investere i for at bygge værn mod stormflod og et stigende af havniveau.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?