colourbox7294168.jpg

Prioriter vandselskabernes mulighed for at beskytte grundvandet!

Vandselskaber sikrer rent drikkevand

Ifølge meningsmålinger er den største miljøtrussel for danskerne, at deres drikkevand bliver forurenet. Det er helt afgørende, at kommunerne prioriterer beskyttelsen af drikkevandet, der flere steder i landet er sårbart over for nedsivning af pesticider og nitrat.
DANVA ærgrer sig over, at politikerne i årevis har tilsidesat forsigtighedsprincippet i forbindelse med pesticider, så vandselskaberne nu må arbejde på højtryk for at holde drikkevandet rent. Ekstraudgifter til vandværkerne giver højere vandpriser.

Efter myndighederne siden sommeren 2017 ved en tilfældighed blev overrasket over fund af ikke tidligere sete stoffer i grundvandet, er der politisk indgået aftale om sprøjtefri boringsnære beskyttelsesområder. Desuden er der iværksat et større analyseprogram, der skal sikre, at man får et klart billede af hvilke stoffer, der er i grundvandet. Betalingen til lodsejerne for kompensation på grund af sprøjtefrihed skal betales af danskerne. De skal også betale for de eventuelle ekstra udgifter, vandselskaber får, når de skal håndtere nye stoffer.

Hvert år tages drikkevandsboringer ud af drift på grund af forurening. Det påfører vandselskaberne øgede omkostninger, som skal betales af vandkunderne. Også derfor er det vigtigt at beskytte grundvandet mod miljøfremmede stoffer.

I januar indgik Christiansborg en bred politisk aftale om sprøjtefri områder omkring drikkevandsboringer.
Vandselskaber ønsker at udvide sprøjtefriheden til også at omfatte de grundvandsdannende områder. Det var ikke konteksten for aftalen om BNBO, der var forankret i den politiske aftale om den nationale pesticidstrategi. Men den bringer os alt andet lige et historisk skridt nærmere sikringen af danskernes drikkevand og vores varelagre for fremtiden.

Vi vil med de udvidede analysepakker opleve, at der bliver fundet nye stoffer. Formålet med indsatsen er at få overblik over, hvilke stoffer vi skal sætte ind overfor. Vi ønsker i vandsektoren at handle på en oplyst grundlag. Derfor bliver der nogle år fra nu, hvor vi ofte må forholde os til nye stoffer og nye problemstillinger, der indebærer, at man må overveje, om det er nødvendigt at rense sig ud af problemet i en årrække. Vi må holde fast i, at målet er rent drikkevand for fremtiden og tryghed for danskerne.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?