1 , 3
Vandprisens andel
af husholdningsudgifter i %
105
Gennemsnitlig vandforbrug pr. dansker pr. dag i liter
1 , 84
Elforbrug pr. m3 leveret og renset vand i kWh