Borsen og Chr.borg aften COLOURBOX35800829.jpg

Møderækken skal skabe diskussion på tværs af vandsektoren om emner, som er relevante for både forsyninger, virksomheder, forskere, kommuner og andre i branchen.

Temaer

  • 13. marts: Vandsektoren i den næste valgperiode
  • 8. april: Vores bidrag til at nå de globale klimamålsætninger
  • 7. maj: Fremtidens teknologiske løsninger
  • 11. juni: Visioner for nye partnerskaber i vandbranchen

Program

Læs programmet for de fire møder her.

Tilmelding

Tilmelding til vandpolitisk netværk her.

Pris

6.600 kr. for hele møderækken, 4 gange.