Efter 5 år med vidensindsamling, analyser, faglige og politiske forhandlinger er EU’s reviderede byspildevandsdirektiv endelig ved at være på plads. Direktivet kommer til at sætte rammerne for spildevandsrensning i EU de næste mere end 25 år, og det udvider tilmed de eksisterende rammer markant. Det handler blandt andet om rensning for miljøfarlige stoffer, energineutralitet, øget udnyttelse af slam samt en væsentlig udvidet pakke af krav til monitering. 

DANVA vil på denne dag gerne invitere spildevandsforsyningsselskaber fra hele landet til at få indblik i indholdet i direktivet og i særlige opmærksomhedspunkter med betydning for blandt andet investeringsomfanget. Vi ser på, hvilke nye krav vi forventer, at forsyningerne med fordel kan være opmærksomme på, så de rustes bedre til at træffe de store beslutninger, som de nye krav vil fordre. Slutteligt vil vi også se på implementeringen i dansk lovgivning, der skal gøre direktivet operationelt.

Slutteligt vil vi også se på implementeringen i dansk lovgivning, der skal gøre direktivet operationelt.

Arrangementet er primært målrettet spildevandsforsyningsselskaber i Danmark. Andre interesserede kan også tilmelde sig. 

N.B: Aktuelt forventes den formelle godkendelse af det reviderede byspildevandsdirektiv at ske oktober/november 2024. Direktivudkastet er henover sommeren 

Se programmet her

Mindre opdateringer af programmet kan forekomme.

Henvendelser vedr. arrangementet kan rettes til: 

Anders Hansen 
E ah@danva.dk 
T +45 87 93 35 19


Marie Larsen
E ml@danva.dk 
T +45 87 93 35 78