Varmepumper i den grønne omstilling - fra silo til synergi

En temadag om barrierer, potentialer og udfordringer samt om koblingen til fjernvarme

Varmepumper er vejen til sektorkobling og grøn omstilling. Der er et stort potentiale for brug af varmepumper i både vand- og spildevand, og mange nye varmepumper vil bidrage markant med brændselsfri varme til samfundet fremover.

På denne temadag vil vi se på:

-Hvordan vi rent praktisk kan organisere udnyttelse af varmepumper i forhold til gældende regler, organisering og regulering
-Hvem der ejer energien 
-Hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde og udnytte ressourcerne på tværs af forsyningsarter.
-Erfaringer fra eksisterende/projekterende anlæg.


Aftalen om en klima- og energineutral vandsektor fra juni 2020 fastslår, at det skal ”…undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spildevandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer…” Og for at nå den danske målsætning om 70% reduktion af CO2-udledninger i 2030 er der behov for at bringe nye energikilder i spil.

Den grønne omstilling og integration mellem forsyningsarter kræver indgående kendskab til potentialer, teknologier og udfordringer.

Se programmet

Download PDF med program her.
 

Online tilmelding

Hvis du ønsker at deltage online, bedes du tilmelde dig via mail til ev@danva.dk

Pris for online deltagelse:

DANVA-medlemmer: 1.575 kr.

Ikke-DANVA-medlemmer: 1.975 kr.

Ved tilmelding: Husk at gå hele vejen igennem tilmeldingsproceduren indtil der, hvor der skal trykkes ”afslut”. Tjek efterfølgende, at du modtager en mail, der bekræfter tilmeldingen.