Med inspiration fra cases fra vandselskaber sætter vi fokus på erfaringer med energi- og ressourceudnyttelse og på de lovgivningsmæssige og regulatoriske muligheder og udfordringer

Danske Vand- og spildevandsselskaber bidrager allerede til den grønne omstilling ved at udnytte ressourcer fra vand og spildevand, og sektoren arbejder målrettet på at gøre endnu mere.
Der er et stort uudnyttet potentiale for ressourceudnyttelse i vandsektoren, og det er et potentiale, vi kun kan forløse, hvis vi får fjernet de barrierer, der eksisterer pga. regulering, som ikke tænker på tværs af sektorer. For at kunne vurdere, hvor langt der er til målet, er det også nødvendigt, at vi får defineret opgørelsesmetoder, så vi får et retvisende billede af sektorens udledninger og besparelser.

Denne temadag sætter fokus på vandselskabers erfaringer med energi- og ressourceudnyttelse. Dagens program vil præsentere Energistyrelsens arbejde vedrørende implementering af den politiske aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor. Derudover vil der være fokus på de lovgivningsmæssige og regulatoriske muligheder og udfordringer, herunder samspillet mellem el-, varme-, og vandsektor-lovgivningen.

På temadagen kan du bl.a. møde:

  • En række vandselskaber, der vil bidrage med cases om, hvordan de i egen forsyning skridt for skridt arbejder målrettet frem mod en klima- og energineutral vandsektor i 2030 
  • PWC, som vil komme med bud på, hvordan man inden for de nuværende rammer kan arbejde for klima- og ressourceeffektive løsninger på tværs af forskellige forsyningsarter.
  • Energistyrelsen vil præsentere nuværende og kommende indsatser for at implementere den politiske aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor i forhold til den økonomiske regulering

Der vil være plads til diskussion og erfaringsudveksling om de udfordringer deltagerne oplever i arbejdet. 

Pris

Pris for deltagelse i Vandhuset: DANVA-medlemmer: 1.975 kr. Ikke-DANVA-medlemmer: 2.395 kr.

Virtuel deltagelse

DANVA-medlemmer: 1.575 kr. Ikke-DANVA-medlemmer: 1.995 kr. Du tilmelder dig kurset via "bestil" knappen og sender efterfølgende en mail til Helle Benjaminsen: hb@danva.dk og informerer om at du ønsker at deltage virtuelt. Herefter retter vi prisen til. 

Program

Se hele programmet her

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk

Ved tilmelding: Husk at gå hele vejen igennem tilmeldingsproceduren indtil der, hvor der skal trykkes ”afslut”. Tjek efterfølgende, at du modtager en mail, der bekræfter tilmeldingen