Vand- og spildevandsselskaber i hele landet ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Det gør de bl.a. ved at udnytte ressourcer fra vand og spildevand til produktion af energi, fosfor og andre stoffer. Der kan være usikkerhed om de regulatoriske og lovgivningsmæssige rammer og samspillet mellem forskellige forsyningsarter.

Derfor sætter vi med denne temadag fokus på mulighederne for og erfaringerne med energi- og ressourceudnyttelse i vandsektoren.

På temadagen kan du bl.a. møde Anders Skovgaard Olsen fra Energistyrelsen, der præsenterer det igangværende og kommende arbejde vedrørende implementeringen af den politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” som også omfatter en energi- og klimaneutral vandsektor samt arbejdet med en justeret økonomisk regulering.

Du kan høre Kim Kaiser og Johannes Jönsson, PwC fortælle om dels Lovgivningsmæssige muligheder og udfordringer, herunder samspillet mellem el-, varme-, og vandsektor-lovgivningen og dels om aktuelle udfordringer ved energi- og ressourceudnyttelse i relation til den økonomiske regulering af vandsektoren. Vi sætter særligt fokus på mulighederne for at opnå tillæg og effekten af løbende effektiviseringskrav til projekterne.

Derudover vil der være oplæg ved DANVA, PWC og en lang række vandselskaber: Aarhus Vand, Herning Vand, Odsherred forsyning, Langeland og Vandcenter Syd. De diskuterer erfaringer med energi- og ressourceudnyttelse, et vigtigt skridt på vejen mod en klima- og energineutral vandsektor i 2030.

Vi har plads til nogle få cases endnu, så hvis du eller din forsyning har lyst til at bidrage og fremlægge erfaringer i forhold til at udnytte energi- og ressourcer, så giv endelig besked til DANVAs sekretariat ved Miriam Feilberg, mfe@danva.dk

Program

Læs program her: https://www.danva.dk/media/7907/temadag-19012022-energi-og-ressourcer.pdf

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk