Vi skal beskytte de boringsnære områder mod drikkevandsforureninger - og vi har travlt.

Blækket på aftaleteksten i Pesticidaftalen om beskyttelse af BNBO er tørt. Vejledningen om BNBO er klar. DANVA har sammen med Danske Vandværker udgivet en vejledning om vandsamarbejder. KL og EnviNa har lavet paradigmer for aftaletekster og der er beregninger, der giver et bud på erstatningsstørrelser. Så vi kan bare gå i gang, men hvordan gør man egentlig? DANVA og ENVINA har i samarbejde med Miljøstyrelsen sammensat et program, der giver svaret. Vi har samlet en række erfarne folk, der deler ud af erfaringer og anbefalinger til hvordan velmente ord kan omsættes til praktisk beskyttelse af grundvandet.

Temadagen henvender sig til kommuner, vandforsyninger, konsulenter samt rådgivere.

Det fulde program kan downloades her...