Forsyningstræf er et dagsarrangement, der afvikles i tre parallelle spor: Vand, Spildevand/Afløb og Administration. Dagen byder på en række fagspecifikke indlæg i de enkelte spor samt fælles indlæg.