Vi sætter fokus på DANDAS og de tilhørende fotomanualer og vejledninger.

Vi arbejder med standardisering for, at sikre en let og ensartet registrering- og dataudveksling og dermed et godt og retvisende beslutningsgrundlag for vandselskabernes afløbssystemer.

Vi udveksler erfaringer og stiller skarpt på udfordringerne, så vi kan blive endnu bedre.

 Målgruppen er tekniker- og ledelseslaget hos:

  • Forsyninger
  • TV-inspektører
  • Rådgivere
  • Softwareleverandører Ledningsregistrering og TV-inspektion

Program

Læs programmet her.