TO SPÆNDENDE WEBINARER OM BÆREDYGTIGHED I VANDSEKTOREN
Vand- og spildevandsselskaber i hele landet arbejder for at implementere verdensmålene, blive klima- og energineutrale og sikre bæredygtighed i alle områder af forsyningens aktiviteter. På disse to webinarer kan du lære mere om, hvordan vi måler og opgør bæredygtighed. Du kan også lære om bæredygtige metoder i planlægning og drift af vandselskaber. 
For at bidrage til bæredygtige løsninger afholder DANVA disse to webinarer, hvor vi vil diskutere, hvordan man forstår bæredygtighed, opgør sine aktiviteter og arbejder med bæredygtighed og klimaneutralitet i praksis.

Vi starter den 18. januar 2022 kl. 14.00 – 16.00, hvor vi ser på, hvordan man forstår, måler og opgøre bæredygtighed og hører om praktiske erfaringer med den indsats.

Næste webinar er den 25.januar kl. 14.00 – 16.00, og her skal vi se nærmere på, hvordan man arbejder med bæredygtighed i praktisk i danske vandselskaber. 
På webinaret vil du bl.a. møde:
  • Linda Høibye, Danmarks Grønne investeringsfond
  • Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd
  • Marianne Wesnæs, NOVAFOS
  • Mauro Lucardi, DWELL Studio
  • Sarah Brudler, Rambøll
  • Jeanette Agertved Madsen, EnviDan
  • Jeppe Poulsen, Projektleder og Bæredygtighedskoordinator, HOFOR
Vi vil også diskutere muligheden for at danne et DANVA-Netværk om bæredygtighed og den danske vandsektors muligheder for at præsentere sine kompetencer og erfaringer ved den store IWA World Water Conference & Exhibition i København den 11-17 september 2022.

Et detaljeret program kan downloades her...