2019 Nytår fyrværkeri COLOURBOX33530203.jpg

Nytårstaflet giver dig lejlighed til at møde kollegaer og høre om de trends, der rører sig i vandsektoren i øjeblikket og i den nærmeste fremtid.

Program

09.30-10.00: Registrering og morgenmad (klar fra kl. 09.00)

10.00
Velkommen og godt nytår
Lars Therkildsen, bestyrelsesformand i DANVA

10.15
Anbefalinger fra regeringens grønne vækstteam
Hanne Christensen, Managing Director, Water, Rambøll

11.00
Lad vand og data strømme - anbefalinger fra DTUs sektorudviklingsprojekt om vand
Peter Steen Mikkelsen, professor ved DTU MILJØ

11.45
Overrækkelse af DANVAs Initiativpris
Repræsentant fra DANVAs bestyrelse

12.00
Afrunding og introduktion til DANVA begivenheder 2019
Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA

12.30-13.30
Frokost med efterfølgende bobler og kransekage

Regeringens grønne vækstteam

Dansk erhvervsliv har i dag en særlig styrkeposition inden for produktion og udvikling af grøn energi- og miljøteknologi. Samtidig kan digitali-seringen i form af data, digitale service-platforme og smarte enheder få stor betydning for udviklingen af fremtidens forretningsmodeller på det energi- og miljøteknologiske område.
Disse tendenser rummer store vækstmuligheder for Danmark og danske virksomheder. Regeringen nedsætter derfor et nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi.
Regeringen ønsker, at Danmark fortsat skal være et foregangsland på det grønne område. Vi har blandt andet en ambition om at fordoble eksporten af energiteknologi frem mod 2030. Den stigende integration af nye digitale teknologier i energi- og miljøsystemet har dog ændret præmisserne for energi- og miljøbranchen radikalt. Derfor nedsætter regeringen et vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som skal styrke rammevilkårene for virksomhedernes innovation og udvikling af nye forretningsmodeller.
Vækstteamet skal give anbefalinger til regeringen om rammevilkårene for, at virksomheder kan realisere digitaliseringens potentiale til at skabe innovation og eksport, der samtidig gavner en mere bæredygtig fremtid.

Lad vand og data strømme

Anbefalinger fra DTUs sektorudviklingsprojekt om vand.
DTU Miljø er netop ved at afslutte et ”Sektorudviklingsprojekt” om vandteknologi, hvor der er interviewet en bred kreds af relevante aktører med henblik på at kortlægge såvel barrierer som muligheder for teknologiudvikling, der kan øge konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst i vandsektoren. DTU har kort sagt prøvet at lytte sig frem til, hvad sektoren har behov for, snarere end at tage udgangspunkt i, hvad vi selv har forsket i gennem mange år. Til trods for den store succes ser der fortsat ud til at være store udfordringer at løse, som kræver, at vi finder nye måder at samarbejde på i ”økosystemet” omkring vandteknologi – indenfor forskning og innovation såvel som indenfor integration af fagligheder med afsæt i digitalisering, indenfor uddannelse af fremtidens arbejdskraft og indenfor entreprenørskab.

DANVAs Initiativpris

DANVAs Initiativpris gives for et særligt initiativ inden for grundvand, drikkevand, afløb, spildevandsrensning eller klimatilpasning. Det kan være teknologiudvikling, formidling eller uddannelse som har skabt grundlag for vækst og større synlighed af vandsektoren.
DANVAs Initiativpris uddeles til en eller flere markante personligheder, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats enten i egen virksomhed, i lokalområdet eller på nationalt plan.
Dermed er det tredje gang, DANVA uddeler prisen for et særligt initiativ inden for grundvand, drikkevand, afløb, spildevandsrensning eller klimatilpasning. Formålet med DANVAs Initiativpris er at skabe opmærksomhed om de mange gode initiativer i den danske vandsektor – store som små.

Tilmelding

Send en mail til Edyta Christiansen, ec@danva.dk senest den 3. januar 2019