Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

Program

Læs programmet her. 

Har vi de rette politiske rammer for dansk vandteknologi?

Målet med konferencen er at samle en bred kreds af aktører inden for området, som kan drøfte, hvordan vi sikrer de rette politiske rammer for dansk vandteknologi, og om vi er gode nok til omsætte viden til vækst og bæredygtighed i vandsektoren.

På konferencen sætter vi således fokus på, hvordan vi sikrer rent drikkevand og skaber økonomisk vækst i vandsektoren.

Der er et gigantisk globalt potentiale i at skabe bæredygtige løsninger og forretningsmodeller indenfor vandteknologi, som fremmer sundhed og miljø og gør vandsektoren mere effektiv og innovativ, og som dermed understøtter FN’s mål for bæredygtig udvikling, herunder delmål 6 om rent vand og sanitet.

Det næste store teknologispring: Digitalisering og systemintegration

På konferencen bliver der også stillet skarpt på digitalisering og systemintegration i vandsektoren bredt set indenfor klimatilpasning, vand ind og ud af byer og beskyttelse af vandressourcer.

Hvis den danske førerposition indenfor vandteknologi skal fastholdes og udbygges, er der brug for en tværgående indsats for at styrke samarbejdet i sektorens økosystem med henblik på at accelerere forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.

Pris

Det er gratis at deltage i konferencen.

Tilmelding

Tilmelding senest 18. marts her.