your_rainbow_panorama_foto_axel_schutt.jpg

De nordiske spildevandskonferencer er afholdt hvert andet år siden 1989, og værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande. I år har DANVA ansvaret for at organisere konferencen i tæt samarbejde med vandforeningerne i de øvrige nordiske lande, som alle har repræsentanter i program-komiteen, og NORDIWA (det nordiske netværk i IWA). På konferencen får du i tillæg til konferenceprogrammet mulighed for at deltage i en række workshops, hvor du kan mødes med dine nordiske kolleger og dele erfaringer. Kom og byd ind med de udfordringer, du møder i din hverdag og hør hvad der udfordrer dine nordiske kolleger.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er medarbejdere og ledere i spildevandsforsyninger samt rådgivere, leverandører, forskere og myndigheder.

Formål

Formålet med konferencen er at bidrage til udveksling af viden og erfaringer mellem praktikere og forskere indenfor afløb og spildevand.

Program

Konferencens hovedtemaer er:

  • New approaches to Wastewater treatment – Plants, Processes and Circular Economy
  • The need for an integrated approach to the sewage system, including management systems
  • Adapting to consequences of a changing climate


Læs program her.

Læs mere

Se konferencens hjemmeside: www.nordiwa.org