COLOURBOX7483446.jpg

Konference om uvedkommende vand

På konferencen sætter vi fokus på de konkrete udfordringer ved uvedkommende vand, som i de kommende år forstærkes af det stigende grundvandsspejl. Ligeledes ser vi på forslag til praktiske og juridiske løsningsmodeller for den fremtidige håndtering og administration af uvedkommende vand, herunder særligt drænvand. 

Indhold

Kom og hør om:

  • Kvantificering og perspektiver for håndtering af uvedkommende vand – set fra Miljøstyrelsens perspektiv
  • Hvor meget bidrager markdræn til den samlede mængde uvedkommende vand?
  • Administrative og juridiske udfordringer ved tilslutninger af dræn- og vandløb  til afløbssystemer.
  • Hvad kan vi gøre ved uvedkommende vand og stigende grundvandsspejl?
  • Hvor kan det bedst betale sig at sætte ind over for uvedkommende vand? Case fra Tårnby Forsyning
  • Fra renseanlæg til ressourceanlæg – uvedkommende vand er også en udfordring her.
  • Internationale erfaringer med modellering til bestemmelse af uvedkommende vand og kosteffekter.
  • Det intelligente spildevandssystem. Nyt koncept for håndtering af uvedkommende vand 
  • Debat - Hvordan kommer vandbranchen videre i fællesskab?

Program

For uddybende program, klik her

Kontakt

For yderligere oplysninger om konferencen kontakt

Niels Bjerregaard: nvb@danva.dk, 87 93 35 04

Louise Andersen: la@danva.dk, 24 84 52 11