COLOURBOX7483446.jpg

Konferencen er kulminationen på et partnerskab, som Miljøstyrelsen har igangsat, som er finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Der vil være oplæg omkring selve arbejdet i partnerskabet med at identificere den nuværende og manglende viden i forhold til mikroplast i spildevand. Der vil i den forbindelse være fokus på at præsentere det nuværende vidensniveau i Danmark om bl.a. måling af mikroplast, forekomst af mikroplast og renseteknologier til fjernelse af mikroplast i spildevand. Der vil endvidere være indlæg om igangværende MUDP-projekter vedr. mikroplast i spildevand.

 

Program

Download program

 

Det er desuden formålet med konferencen at være et startskud til at opnå et endnu tættere samarbejde mellem kommuner, forsyninger, myndigheder og virksomheder – så vores viden om spildevand kan samles, koordineres og bringes i anvendelse.

Målgruppe

Forsyninger og kommuner samt miljømyndigheder.

Virksomheder og rådgivere.

Universiteter og vidensinstitutioner.