RS9933_w+b_46609-scr.jpg

Indsendelse af abstracts

Deadline for indsendelse af abstracts er tirsdag den 1. maj 2018 og sker her...

Målgruppe

Målgruppen for arrangementet er alle medarbejdere i vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, rådgivere samt øvrige, der arbejder med vand- og spildevandsforsyning.

Mål

Målet med arrangementet er at tilskynde til udveksling af erfaringer, vidensdeling og opbygning af kompetencer.

Program

Program for konferencen offentliggøres ultimo august 2018

Programkomite 2018

 • Peter Nordahn, Verdo
 • Margit Lund Christense, HOFOR
 • Anne Lausten, Aarhus Vand
 • Ole Silkjær, TREFOR
 • Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd
 • Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø
 • Peder Maribo, Aarhus Universitet
 • John Kristensen, NIRAS
 • Peter Tychsen, Lobster
 • Dorte Skræm, DANVA
 • Helle Kayerød, DANVA
 • Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Foreningsmedlemmer: kr. 5.750 excl. moms. Andre: kr. 6.750 excl. moms.

Prisen omfatter ikke overnatning i forbindelse med konferencen.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i arrangementet – og reservation og afregning foretages direkte med det valgte hotel.

Der er indtil den 13. oktober 2018 forhåndsreserveret et antal værelser på:

Comwell Aarhus, enkeltværelse kr. 1.315 incl. moms.

Festmiddag

I forbindelse med konferencen afholdes en festmiddag på Centralværkstedet, tirsdag den 13. november, hvor der bliver mulighed for kollegialt og socialt samvær, og festmiddagen er inkluderet i prisen for konferencen. Øvrige, der ønsker at deltage, kan købe billetter på DANVAs sekretariat, for kr. 899,- excl. moms.

Kontaktperson

Program: Britt Cramer Dalén, DANVA, 8793 3566, bd@danva.dk og Tilmelding: Helle Benjaminsen, DANVA, 8793 3561, hb@danva.dk

Tilmelding

Snarest muligt.