IT sikkerhed.jpg

En række forsyningsselskaber har været ramt af cyberangreb og truslerne og trusselsbilledet ændres hele tiden. Det er vigtigt at arbejde målrettet, præventivt og effektivt med cybersikkerhed - også i vandsektoren.

I dag bliver der kortere og kortere mellem hændelser om cyberangreb, datatyverier og hackere. De it-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede, og efterhånden som stadigt mere af vores liv bliver digitaliseret, bliver antallet af mål for de it-kriminelle også mangedoblet. Det er en udvikling, der ikke - og som kun vil blive værre og sværere at gennemskue. 

Ændringer i forretningsprocesser og –systemer eller eksterne ændringer, kan skabe nye informationssikkerhedsrisici.

Målgruppen for konferencen er ledere og medarbejdere i vandselskaberne, der i hverdagen arbejder med at forbedre it- og cybersikkerheden. Sikkerhedskonferencen vil gerne bidrage til, at forsyningsselskaberne får en bedre viden og forståelse for de trusler og sårbarheder, de står over for, så de kan opbygge en passende beskyttelse. På konferencen stiller vi skarpt på, hvilke trusler vandsektoren står over for, og hvordan vandsektoren kan forhindre cyberkriminalitet og arbejde effektivt med cybersikkerhed.

Medlemmer af Danske Vandværker deltager til DANVA medlemspris.

Læs programmet her...