Vandsektorens nye rammer skal sikre rent vand til bæredygtige byer og samfund

Vandsektorloven, der danner rammerne for vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold, er under den anden omfattende revision. Den reviderede lov forventes at træde i kraft i løbet af foråret 2022.

 

Vandsektoren har igennem de seneste år gennemgået en stor udvikling, hvilket reguleringen ikke har kunnet følge med til. På konferencen præsenteres DANVAs forslag til, hvordan man får en fremsynet sammenhængende regulering, der er tilstrækkelig agil til, at vi gennem positive incitamenter kan understøtte sektorens fortsatte udvikling – Fit for the future

 

Konferencen krydres med de politiske ønsker og intentioner med Vandsektorloven samt andre interessenters bemærkninger til lovforslaget.  

 

Vi ønsker med konferencen at skabe god dialog med beslutningstagerne i forhold til at give vandselskaberne mulighed for at sikre rent vand til bæredygtige byer og samfund.