Sagen om udledning af urenset spildevand til Øresund har de seneste måneder udviklet sig til et sandt stormvejr i de danske medier. På denne konference sætter DANVA fokus på at finde fælles løsninger for udledning af spildevand og regnvand, der kan leve op til samfundets forventninger nu og i fremtiden.
 
På konferencen vil vi skabe et overblik over problemstillingen for udledningerne:
  • Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger mv. 
  • Hvordan og hvorfor håndteres de, og hvilken indflydelse har de på opfyldelsen af recipienternes miljøkvalitets krav?
  • Hvordan ser fremtidige løsninger ud? 
  • Hvad kræver det og hvordan skal det finansieres?
Miljøminister, Lea Wermelin deltager på konferencen med et oplæg om de politiske intentioner om fremtidens udledninger. Derudover vil indlægsholdere være relevante eksperter og parter, ligesom det forventes, at der bliver en paneldebat, hvor vi blandt andet vil drøfte, om vi er på vej mod et nyt paradigme for rensning af spildevand og regnvand i Danmark.
 

Program: 

Interessenter til speedoplæg og paneldebat

MF, Miljøordfører Jacob Jensen (V)
MF, Miljøordfører René Christensen (DF)
MF, Miljøordfører Mette Gjerskov (S)
MF, Forsyningsordfører, Søren Egge Rasmussen (EL)
Gentofte Kommune, Borgmester Hans Toft (K)
Friluftsrådet, Formand Niels-Christian Levin Hansen
Landbrug og Fødevarer, Miljøchef Anette Christiansen
Danmarks Naturfredningsforening, Havbiolog Henning Mørk Jørgensen
Furesø Kommune, Natur, miljø og grøn omstilling, Formand Lene Munch-Petersen (S)
DANVA, Direktør Carl-Emil Larsen

Download programmet som PDF her.


OBS som følge af corona-forholdsregler kan der være et begrænset antal pladser til konferencen.
Derfor er det nu muligt at overvære konferencen online. Læs mere og tilmeld dig her.

Yderligere information
For yderligere information kontakt Helle Kayerød på hkr@danva.dk.