DANVA og Danske Vandværker inviterer i fællesskab til konference om fremtiden for det danske drikkevand.

Tilliden til drikkevandet i Danmark er høj, og det er afgørende, at den høje tillid til drikkevandet opretholdes.

Det kræver, at branchen er forberedt på en fremtid, hvor vi skal håndtere trusler mod drikkevandet professionelt og rettidigt, så de kunder vi forsyner oplever sikkert og pålideligt drikkevand i hanerne.

Vi sætter rammerne for en robust forsyningsstruktur for danskernes drikkevand. En struktur som sikrer, at vi kan håndtere, når en stor del af drikkevandsressourcen er påvirket af miljøfremmede stoffer, uden at kunden mærker forskel. En struktur, der sikrer, at sektoren er forberedt på klimaets indflydelse på drikkevandskvalitet og –forsyning.

Vandforsyningsstrukturen i Danmark udgøres af 2200 små og ca. 100 store vandselskaber – strukturen giver lokal forankring, og vi er stolte af det store engagement og ejerskab, der udvises i små og store bestyrelser i hele landet. Men man stiller uundgåeligt spørgsmålet – hvad bliver det næste? og hvordan sikrer vi, at vi er tilstrækkeligt forberedt? Det kræver politisk vilje, fælles retning og praktisk handling.

Vi tager snakken med de nye politikere og sætter rammen for fremtidens robuste vandforsyning på konference den 4. maj i København.

Program for konferencen kan downloades her...