Målgruppe

Målgruppen for arrangementet er alle medarbejdere i vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, rådgivere samt øvrige, der arbejder med vand- og spildevandsforsyning.

Mål

Målet med arrangementet er at tilskynde til udveksling af erfaringer, vidensdeling og opbygning af kompetencer.

Call for abstracts

Konferencen vil være inddelt i op til 3-4 parallelle spor med nedenstående hovedemner:

 • Grundvand/drikkevand
 • Spildevand
 • Afløb/klima

Hvis du gerne vil holde et oplæg på Dansk Vand Konference 2019, finder du nedenfor formkravene til dit abstract.

Link til webformular - klik her...

Formkrav til abstract
Der må kun stå én hovedforfatter og denne person vil også være dén, der fremlægger indlægget på konferencen.

Når du indsender dit abstract, bør du overveje:

 • Hvad er problemstillingen?
 • Hvad er den gode historie?
 • Hvad får deltagerne ud af at høre dit foredrag?
 • Brug korte sætninger og formuler dig i et tydeligt og præcist sprog

Et forslag til indlæg indeholder:

 • Resume på max 900 anslag
 • Abstract på max 3.000 anslag
 • Eventuelt kommentarer (ekstra forfattere, indlægsholdere mv) på max 500 anslag

Du bedes indsende dit abstract gennem webformularen (klik her...), senest mandag den 13. maj 2019

Hvis du har spørgsmål, så skriv til bd@danva.dk

DANVA forbeholder sig ret til at sortere og tilpasse de indkomne forslag samt justere inddelingen i sessioner på baggrund af de indsendte forslag.

Alle forslag vil blive vurderet af programkomiteen den 4. juni 2019, således at vi til august kan præsentere det færdige program.

Program

Program for konferencen offentliggøres ultimo august 2019.

Programkomite 2019:

 • Anne Lausten, Aarhus Vand
 • Lisa Melgaard, VandMiljø Randers
 • Ole Silkjær, TREFOR
 • Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd
 • Erling Vincentz Fischer, HOFOR
 • Asbjørn H Nielsen, AAU
 • NN, DTU Miljø
 • Peder Maribo, Aarhus Universitet
 • John Kristensen, NIRAS
 • Peter Tychsen, Lobster
 • Dorte Skræm, DANVA
 • Helle Kayerød, DANVA
 • Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter ud over det faglige program forplejning samt festmiddag. 

Prisen omfatter ikke overnatning i forbindelse med konferencen. Overnatning er egen booking og egen afregning med valgte hotel.

Festmiddag

I forbindelse med konferencen afholdes en festmiddag på Centralværkstedet, tirsdag den 12. november, hvor der bliver mulighed for kollegialt og socialt samvær, og festmiddagen er inkluderet i prisen for konferencen. Øvrige, der ønsker at deltage, kan købe billetter på DANVAs sekretariat, for kr. 899,- excl. moms.

Kontaktperson

Program: Britt Cramer Dalén, DANVA, 8793 3566, bd@danva.dk og Tilmelding: Helle Benjaminsen, DANVA, 8793 3561, hb@danva.dk