Vejvand og klimatilpasning - Udfordringer og muligheder

På denne konference sætter vi fokus på vejvand og klimatilpasning.

Klimaforandringerne og de øgede nedbørsmængder har gennem de seneste år nydt stor mediemæssig og politisk bevågenhed. Klimaforandringerne kræver handling nu hos særligt kommuner, vandselskaber, infrastrukturejere og politikere. For vandet bliver ved med at komme.

De øgede mængder vand skal håndteres gennem nytænkning af vores byrum, indretning af veje, anlæg osv. Dette forudsætter også finansiering og grundigt kendskab til gældende regler for at projekterne kan blive realiseret i praksis. Vi har stadig meget at lære af hinandens erfaringer på tværs af brancher, fagligheder og geografi for at skabe de bedste løsninger.

Konferencen skaber et forum, hvor myndigheder, vandselskaber, planlæggere, rådgivere og advokater kan komme i spil samtidig, udveksle erfaringer, hente inspiration og ny viden inden for teknik, jura, økonomi, byplanlægning – og høre om ny lovgivning på vej.

Første del af konferencen er til fælles inspiration, hvor vi bl.a. skal høre om en nyskabende metode til rensning af vejvand i byer til gevinst for både miljø og rekreation, samt om lovgivning og aktuelle udfordringer med medfinancieringsprojekter mv. 

Anden del af konferencen løber i flere spor, hvor vi kommer i dybden med mange forskellige emner under overskrifterne: Jura og afvanding, Forskning og erfaringer og Projekter. Det er muligt at gå mellem disse spor og vælge netop de oplæg, som har interesse

Program

Se programmet her

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der arbejder med planlægning, jura, drift, økonomi og organisatoriske aspekter vedrørende veje, klimatilpasning, spildevandsanlæg og byrum.

Konferencen henvender sig til en bred kreds af interessenter: Ansatte i kommuner og vandselskaber, planlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, miljømedarbejdere, ledningsejere, NGO’er, rådgivere og advokater.

 

Udstilling

Som noget nyt vil der være en udstilling på konferencen. 
Har du interesse i at få en stand i udstillingsområdet, kontakt venligst Ann-Charlott Veber, Vej-EU

For yderligere information

DANVA:
Louise Andersen, Tlf. 24845211, la@danva.dk

VEJ-EU:
Ann Charlott Veber, Tlf: 20604836, anv_k@vej-eu.dk

Konferencen er et samarbejde mellem DANVA og Vej-EU

 

Pris 

2.500 kr