COLOURBOX6870711.jpg

Med den nye regulering skifter fokus fra et driftsfokus til fokus på de totale omkostninger. Vandselskaberne skal i reguleringen nu tænke mere langsigtet og kunne overskue eksempelvis konsekvenserne af forskellige investeringsstrategier. Der sættes i kurset fokus på vandselskabets rammer og muligheder, bl.a. i forhold til benchmarking, mål og andre tillæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledelse og andre medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet.

Indhold

På kurset får du et overblik over den økonomiske regulering og status på aktuel praksis
Du lærer bl.a. om:

Overblik - Fra prisloft til indtægtsramme
Ny Vandsektorlov. Prislofterne er blevet byttet ud med nye økonomiske rammer. Hvordan er de nye indtægtsrammer opbygget og hvad er ændret i forhold til prislofterne. Hvad betyder den nye regulering overordnet for vandselskaberne?v. Bertel Ifversen, DANVA

Opgørelse af indtægter
Hvordan defineres indtægter og hvad tæller med i opgørelsen af indtægter. Tilknyttede aktiviteter, renteindtægter, tilslutningsbidrag, vejbidrag, kurstab, tab på debitorer m.m. Håndtering af tilslutningsbidrag, herunder periodisering i regnskab og indtægtsramme. Tilknyttet aktivitet.
v. Michael Kruse Bak, PwC

Fastsættelse af indtægtsgrundlag og forventede korrektioner
Grundlaget for den nye indtægtsramme, herunder indregning af driftsomkostninger, renteomkostninger, igangværende arbejder, tilknyttet aktivitet, over- og underdækning mm.
v. Michael Kruse Bak, PwC

Kontrol- og reguleringsperioder
Hvordan forventes Forsyningssekretariatet at kontrollere indtægtsrammerne? Hvilke omkostninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden.
v. Michael Kruse Bak, PwC

Håndtering af effektiviseringsgevinster
Mulighed for henlæggelse til egenkapital
v. Michael Kruse Bak, PwC

Totaløkonomisk benchmarking
Præsentation af den totaløkonomiske benchmarking, herunder gennemgang af netvolumenmodellen for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad skal man overveje at ansøge om?
v. Bertel Ifversen, DANVA

PIT-modellen
Få overblik over din likviditet til investering og drift på ud fra din indtægtsramme og forskellige takst- og investeringsstrategier med DANVAs model ”Prognose for Indtægtsrammer og Takster”
v. Johannes Jønsson, DANVA

Tillæg til indtægtsrammen
Gennemgang af mulighederne for tillæg, proces for godkendelse og forhåndsgodkendelse af tillæg herunder mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområder, væsentlighedsgrænser med mere. 
v. Johannes Jönsson, DANVA

Case: Håndtering af tillæg hos Aarhus Vand
v. Søren Larsen, Aarhus Vand A/S

Aktuelle fokusområder
DANVAs lobbyarbejde, hvilke udfordringer er pt. i fokus
v. Hannah Scheel Andersen, Johannes Jønsson og Bertel Ifversen, DANVA

Undervisere

Michael Kruse Bak, PwC
Bertel Ifversen, DANVA
Johannes Jönsson, DANVA
Søren Larsen, Aarhus Vand A/S

Praktiske oplysninger

  • Undervisningen foregår i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
  • Prisen for medlemmer af DANVA er 2.950 kr. ex moms og 3.950 kr. ex. moms for ikke medlemmer
  • Undervisningsmateriale og forplejning er inkluderet i prisen
  • Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Bertel Ifversen, DANVA, bi@danva.dk, 87 93 35 67

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 24 84 52 11