COLOURBOX1242514.jpg

Hvem har adgang? Bruger I dem rigtigt – og ikke i videre omfang end I er berettiget til? Dette kursus sætter fokus på det professionelle vandselskabs håndtering af personoplysninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og andre medarbejdere, der arbejder med at implementere den nye persondataforordning eller som i det daglige har ansvar for håndtering af personfølsomme oplysninger.

Mål

Målet er, at give deltagerne et grundigt kendskab til persondataret og et indblik i, hvordan persondataforordningen kan implementeres.

Indhold

På kurset vil deltagerne få en grundig indføring i persondataretten samt høre om erfaringer fra andre vandselskaber.

På kurset vil du blandt andet lære om:

PROGRAMMET OPDATERES LØBENDE I TAKT MED UDVIKLINGEN AF LOVGIVNINGEN OG PRAKSIS

Program – Persondataret
 

Kl. 9.00               Morgenmad

Kl. 9.30               Velkommen og præsentation af dagens program

Kl. 9.40               Introduktion til persondataret

 • Reglerne i persondataloven og databeskyttelsesforordningen
 • DANVA's Vejledning vedrørende behandling af personoplysninger
 • Databeskyttelsesloven – hvad bliver relevant for forsyningsselskaber?
 • Overblik og de vigtigste faldgruber

Kl. 10.00             Persondataretlige krav

 Vi gennemgår de persondataretlige grundbegreber og grundregler sammen med konkrete eksempler:

 • Begreberne personoplysning og behandling
 • Almindelige og følsomme personoplysninger
 • Hvornår forsyningsselskaber må behandle personoplysninger - krav om lovlig behandling
 • Hvem der må have adgang til oplysninger
 • Hvilke formål må indsamlede oplysninger bruges til?
 • Skal oplysningerne opdateres?
 • Oplysningspligten – ”Sådan behandler vi personoplysninger”
 • Ret til indsigt og indsigelse
 • Krav til behandlingssikkerhed – herunder hvordan skal personoplysninger beskyttes mod bl.a. misbrug?
 • Data Protection Officer
 • Brug af databehandlere (f.eks. et administrationsselskab) – hvad skal en databehandleraftale indeholde og er der øvrige krav i forhold til databehandlere?
 • Datatilsynets rolle

Kl. 11.10             Pause

Kl. 11.30             Kundernes personoplysninger – har I styr på de oplysninger, I har om jeres kunder?

                           Hvornår må I

 • Videregive inden for en koncern og til samarbejdspartnere
 • Bruge målerdata – og må I foretage fjernaflæsning
 • Bruge forbrugsdata til afregning
 • Bruge cpr-nr. til restanceinddrivelse
 • Udsende nyheder, varslinger osv.

Kl. 12.15             Frokost

Kl. 13.00             Kundernes personoplysninger – fortsat

Kl. 13.30             Persondata i praksis

Kl. 14.30             Pause

Kl. 14.45             Medarbejdernes personoplysninger

Konkrete eksempler på, hvornår I må behandle personoplysninger

 • I forbindelse med rekruttering
 • Under ansættelsen
 • Efter fratrædelse

Særregler i databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for jer

Kl. 15.45             Opsamling, afslutning og evaluering

Kl. 16.15             Tak for nu

Undervisere

Charlotte Kunckel, Horten

Kursusleder

Louise Andersen, DANVA