COLOURBOX6870711.jpg

Få succes med kompetenceledelse!

Dine medarbejdere er forsyningens vigtigste ressource. Her får du strategier til kompetenceudvikling og relevante ledelsesværktøjer.

Du får konkrete bud på, hvordan du kan optimere den enkelte medarbejders kompetencer.

Under workshoppen arbejder du med konkrete jobprofiler til dine medarbejdere. Som resultat af workshoppen få du en konkret jobprofil til dine medarbejdere og en metode, du kan bruge den i den daglige ledelse.

Målgruppe

Ledere med personaleansvar, herunder driftsledere, driftsassistenter og andre. Mindst 12 og højst 20 deltagere.

Program

9:00 Morgenmad

9:30 Præsentation af kursister, DANVA, FVC og Projektkontoret

9:45 Kompetenceledelse

- Hvad er kompetenceledelse?

- Nuværende medarbejderudviklingsværktøjer (MUS og medarbejder/leder opfølgningsværktøjer)

- Leder- og medarbejderfordele ved kompetenceledelse ift. tidligere værktøjer.

- Hvorfor en teknisk virksomhed som forsyningsvirksomheden specielt egner sig til kompetenceledelse?

- Plenumdiskussion: Kompetencer i den tekniske virksomhed v. Jess Mørch Gertsen.

11:00 Kort pause med kaffe og snacks

11:10 Udvikling gennem kompetenceledelse

- Udviklingsforløb med udgangspunkt i to cases

- Resultat af kompetenceledelse i udvalgte cases

- Hvordan kan du nemt og effektivt gennemføre kompetenceledelse i forsyningsvirksomheden?

- Plenumdiskussion: Hvordan gennemføres kompetenceledelse i jeres afdeling og virksomhed? v. Jess Mørch Gertsen

12:00 Frokostbuffet

12:45 Kortlægning af kompetencer og uddannelsesplan

- Hvad er faglige, almene og personlige kompetencer, og hvordan kan lederen bruge dem til at flytte og udvikle afdelingen?

- Hvor detaljeret skal du kompetenceudvikle, og hvordan motiveres medarbejderne?

- Præsentation og arbejde med kompetenceskema v. Jess Mørch Gertsen

13:45 Kaffepause og kagebord

14:05 Gruppeworkshops

- Gruppediskussion: Hvilke kompetencer skal bruges nu og i fremtiden i forsyningsbranchen?

- Gruppearbejde: Udform dit eget udkast til kompetenceskema i gruppen.

- Individuelt arbejde: Udform endelige kompetenceskemaer til brug i din egen

afdeling/virksomhed.

- Projektkontoret præsenterer en digital løsning til kompetenceledelse. Den digitale løsning stilles gratis til prøve for dig efter kurset v. Jess Mørch Gertsen

15:45 Opsamling og evaluering v. Jess Mørch Gertsen, Louise Andersen, DANVA og Thomas Plesner, FVC

16:00 Kurset er slut - Tak for i dag

 

Sted

Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.

Kurset er udviklet og udbydes i et samarbejde mellem DANVA og FVC.

Pris

Deltagerafgiften er kr. 2.495,- ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, undervisningsmateriale, gratis adgang i AQUA m.v.

Tilmelding

Tilmeld dig på hjemmesiden senest den 10. november 2017.

Afbestillingsregler

Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt, og vi udsender herefter en bekræftelse på afmeldingen. Ved afmelding beregnes følgende gebyr:

25% af deltagerafgift ved afmelding efter tilmeldingsfristen

75% af deltagerafgift ved afmelding senere end 1 uge før kursusstart

100% af deltagerafgift ved afmelding senere end 1 døgn før kursusstart eller udeblivelse på selve dagen

Kursusledelse

Jess Mørch Gertsen, Ejer og Projektleder, Projektkontoret

Kursusleder Louise Andersen, DANVA

Kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret

Underviser

Jess Mørch Gertsen, Ejer og Projektleder, Projektkontoret Silkeborg

Udviklet og udbudt i samarbejde mellem FVC & DANVA