COLOURBOX12621413.jpg

Ny webshop

Vi har fået ny webshop.

Derfor skal du, for at foretage køb af arrangement eller publikationer, først nulstille dit kodeord.

Nulstil dit kodeord ved at klikke på "Glemt kodeord", når du har trykket bestil her og du skal til at afslutte dit køb i webshoppen.

Indhold

På kurset vil du bl.a. lære om:

• Takster og gebyrer
• Varmeplanlægning
• Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
• Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
• Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
• Energibesparelser
• Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
• Skat og afgifter

Emner opdateres tættere på kursusafholdelse i forhold til yderligere relevante aktuelle emner.

Uddybelse af emner:

Takster og gebyrer

 • Varmeforsyningsloven som en maksimalprislovning
 • Lovlige indregningsberettigede omkostninger
 • Fordeling af fællesomkostninger på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Rammer for prisdifferentiering på varmeområdet
 • Rammer for indregning af CO2-kvoter og afgifter i varmeprisen
 • Mulighed for at indregne et overskud i prisen for varme fra vedvarende energianlæg
 • Energitilsynets rimelighedsstandarder for takst- og gebyrfastsættelse samt for tariferingen
 • Krav til anmeldelse af takster, budgetter og priseftervisning

Skat og afgifter

 • Varmeplanlægning
 • Varmeplanlægning i henhold til varmeforsyningsloven og kommunens kompetencer
 • Projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Kommunernes strategiske energiplaner

Varmeaftaler samt samarbejde og fusion mellem værker

 • Varmeaftalers indhold og typeeksempler
 • Organisering af samarbejde mellem kollektive varmeforsyningsvirksomheder
 • Takstreglernes betydning ved samarbejde og fusion
 • Forbrugernes forhold ved samarbejde og fusion
 • Procesplan for gennemførelse af fusion mellem kollektive varmeforsyningsvirksomheder

Aktuelle emner som

 • Ekspropriation til kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

John Tang, Dansk Fjernvarme

Kursusleder

Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme 

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning