Har I ledninger på fremmed grund, bør I være dus med gæsteprincippet. Kom og få styr på regler og rutiner, så I undgår unødigt besvær - nu og i fremtiden.

Ledningsejers rettigheder reguleres i høj grad af gæsteprincippet. Princippets rækkevidde er under konstant udvikling, senest med 6 domme inden for de to sidste år. Alene i marts og februar i år har Højesteret afsagt tre domme om gæsteprincippet, som alle har stor betydning for, hvornår gæsteprincippet anses for fraveget.

Målgruppe
Medarbejdere, der arbejder med ledningsanlæg m.m.

Formål
Kurset har til formål at give deltagerne overblik over de love og regler, der regulerer ledningsejeres rettigheder, herunder køb af arealer og servitutter til tekniske anlæg både over og under terræn. Der bliver lagt vægt på praktiske erfaringer, praktiske tips og idéer til gode rutiner og procedurer til styringen af processen. Formålet er endvidere at forebygge problemer samt få startet gode rutiner, så forsinkelser og unødige omkostninger undgås.

Program

09.15             Velkomst og præsentation af dagens program

09.30             Etablering af nye anlæg

·         Sikring af ledninger og anlæg på fremmed grund

·         Juridiske bindinger på berørte arealer

Tinglysning af servitutter

·         Hvorfor tinglyse?

·         Opbygning af en ledningsservitut

·         Ændring af eksisterende anlæg

Erstatning

·         Fastlæggelse af erstatning for indgreb på private arealer for tinglysning af ledningsservitutter og køb af arealer til tekniske anlæg

12.00             Frokost

12.45             Gæsteprincippet

Gennemgang af administrativ praksis og retspraksis

·         Den praktiske håndtering af ledningsomlægningssager

·         10 gode spørgsmål til den praktiske proces

·         Den nyeste praksis fra Højesteret

14:00             Pause

14:15             Udefrakommende forhold

·         Håndtering af graveskader

15.00             Fremtidige rettigheder

15.45             Afslutning og evaluering

16.00             Tak for i dag

Undervisere
Line Markert, HORTEN
Mads Jeppesen, CowiYderligere information

Kontakt Louise Andersen, DANVA, på la@danva.dk

DANVA og Dansk Fjernvarme udbyder dette kursus i fællesskab.