Har I ledninger på fremmed grund, bør I være dus med gæsteprincippet. Kom og få styr på regler og rutiner, så I undgår unødigt besvær - nu og i fremtiden.

Målgruppe
Medarbejdere, der arbejder med ledningsanlæg m.m.

Formål
Deltagerne får overblik over de love og regler, der regulerer ledningsejeres rettigheder, det såkaldte gæsteprincip. Herunder køb af arealer og servitutter til tekniske anlæg både over og under terræn. Der bliver lagt vægt på praktiske erfaringer, praktiske tips og idéer til gode rutiner og procedurer til styringen af processen.Formålet er at forebygge problemer samt få startet gode rutiner, så forsinkelser og unødige omkostninger undgås.

Undervisere
Line Markert, Advokatselskabet HORTEN og Mads Sanddal Jeppesen, COWI

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation af dagens program

Præsentation af kursusdeltagerne:
Baggrund
Erfaringer med ledningssager og juridiske/økonomiske problemstillinger, som er tilknyttet
Forventninger til kurset

09.30 Etablering af nye anlæg:
Sikring af ledninger og anlæg på fremmed grund
Juridiske bindinger på berørte arealer

Tinglysning af servitutter:
Hvorfor tinglyse?
Opbygning af en ledningsservitut
Ændring af eksisterende anlæg

Erstatning:
Fastlæggelse af erstatning for indgreb på private arealer for tinglysning af ledningsservitutter og køb af arealer til tekniske anlæg


11.30 Opgave
 

12.00 Frokost

12.45 Udefrakommende forhold:
LER – ledningsejerregisteret
LER-lovens indhold og baggrund
Ledningsejernes pligter og ansvar
Håndtering af graveskader

13.30 Kaffepause

13.45 Gæsteprincippet:
Gennemgang af administrativ praksis og retspraksis
Den praktiske håndtering af ledningsomlægningssager
10 gode spørgsmål til den praktiske proces 

15.00 Fremtidige rettigheder 

15.15 Opgaver 

15.45 Afslutning og evaluering 

16.00 Tak for i dag

DANVA og Dansk Fjernvarme udbyder dette kursus i fællesskab.