Den økonomiske regulering har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi.

Derfor udbyder DANVA et kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der arbejder med økonomisk regulering og ønsker at blive opdateret på det sidst nye inden for den økonomiske regulering.

Økonomisk regulering - Bliv opdateret - aktuelle fokusområder

På dette kursus bliver du opdateret på nyeste aktuelle emner inden for økonomisk regulering. Herunder effektiviseringskrav, benchmarking, PIT-model, tillæg mm. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til økonomichefer, controllere, direktører og andre med erfaring og interesse for økonomisk regulering.

Program:

Kurset varer fra kl. 9.00 – 16.00

PROGRAM

9.00 Morgenmad i kantinen

9.30 Velkommen

9.45 Nye regler for Klimatilpasningsprojekter

De omfattende regler om vandselskabernes klimatilpasning byder på store muligheder og store udfordringer. Vandselskaberne må finansiere klimatilpasning både i traditionelle spildevandsanlæg og anlæg på jordoverfladen. Lovgivningen stiller større og flere krav til vandselskabernes klimatilpasning. Tillæg til den økonomiske ramme kræver omfattende dokumentation fra vandselskaberne om samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed, selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet samt aftaler indgået med andre parter.

v. Jens Plesner, DANVA

10.50 Pause

11.00 Ny benchmarkingmodel for spildevandsselskaber

Forsyningssekretariatet har opdateret benchmarkingmodellen for spildevandsselskaber. Modellen vil påvirke de økonomiske rammer for 2022-23. Vi kigger nærmere på ændringerne i modellens effektiviseringspotentiale samt benchmarking af de nye kategorier for energiproduktion.

v. Andreas Albers, DANVA

11:30 Forøgelse af indtægtsrammen til beskyttelse af drikkevandsressourcer (bl.a. BNBO)

Mulighederne for indregning af indtægter til beskyttelse af drikkevandsressourcer er mange. Vi gennemgår de forskellige muligheder for at få indregnet indtægter i indtægtsrammen som følge af omkostninger til beskyttelse af drikkevandsressourcer (eksempelvis BNBO). Herudover skaber vi et overblik over dokumentationskravene, samt afgørende opmærksomhedspunkter ved opstart af projekter.

Eksempler fra cases på DOs and DON’Ts, samt diskussion af de udfordringer og behov I oplever i selskaberne.

v. Johannes Jönsson, PwC

12:00 Frokost

12.45 Konsekvenser af ny regulering ved brug af DANVAs PIT-model

Hvad bliver konsekvenserne når vandsektoren udsættes for luftkorrektion, fleksible rammer, WACC, stigende reinvesteringsbehov og ikke mindst markante effektiviseringskrav. DANVA præsenterer en prognose for sektoren med inspiration til lignende analyser for jeres selskab.

v. Niels Knudsen, DANVA

13.10 Garantiprovisioner

Kommunale garantier for vandselskaberne er reguleret i vandsektorlovens § 16. Men hvad siger bestemmelsen? Hvad er egentlig seneste nyt om garantiprovisioner? Og hvor fører det os hen?

v. Chefjurist Hannah Scheel Andersen, DANVA

13:35 Pause

13.45 Forsyningssekretariatets analyse af Forsyningssikkerhed i vandsektoren

Forsyningssekretariatet har i juni 2021 udgivet en analyse af Forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandsektoren. Forsyningssekretariatet har fremlagt forslag til, hvordan der konkret kan gives økonomiske incitamenter til at fastholde eller forbedre forsyningssikkerheden i vandsektoren.

Vi gennemgår de vigtigste pointer, og kommer med eksempler på effekten af de fremlagte sanktioner/belønninger.

v. Thomas Sørensen og Andreas Albers, DANVA

14:15 Pause

14.30 Aktuelle emner: Status på revision af Vandsektorloven og Nettoficering af indtægter fra ressourceudnyttelse i eksisterende regler.

DANVA præsenterer de seneste aktuelle emner som foreningen arbejder med vedrørende den forestående revision af den økonomisk regulering. Nuværende mulighed for nettoficering af indtægter fra salg af varme fra varmepumper, samt forventninger til den fremtidige model for nettoficeringer af indtægter fra ressourceudnyttelse.

v. Bertel Ifversen og Niels Knudsen, DANVA

15.30 Opsamling og evaluering

16:00 Tak for nu

Undervisere

Bertel Ifversen, DANVA
Niels Knudsen, DANVA
Thomas Sørensen, DANVA
Hannah Scheel Andersen, DANVA
Andreas Albers, DANVA
Jens Plesner, DANVA

Johannes Jönsson, PwC

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.

Undervisningsmateriale og forplejning er inkluderet i prisen.

Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer.


Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Bertel Ifversen, DANVA, bi@danva.dk, 87 93 35 67

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 87 93 35 64