Den økonomiske regulering har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi.

Derfor udbyder DANVA et kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der arbejder med økonomisk regulering og ønsker at blive opdateret på det sidst nye inden for den økonomiske regulering.

Økonomisk regulering - Bliv opdateret - aktuelle fokusområder

På dette kursus bliver du opdateret på nyeste aktuelle emner inden for økonomisk regulering. Herunder effektiviseringskrav, benchmarking, PIT-model, tillæg mm. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til økonomichefer, controllere, direktører og andre med erfaring og interesse for økonomisk regulering.

Program:

Kurset varer fra kl. 9.00 – 16.00

Morgenmad i kantinen

Forsyningssekretariatets analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektor
Forsyningssekretariatet har i april 2020 udgivet en analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren i perioden 2020-2030. Analysen viser et effektiviseringspotentiale på 3,85 mia. kr. eller cirka en tredjedel af den påvirkelige indtægtsramme. Hertil kommer en luftkorrektion på 1,7 mia. kr. alene på spildevand. Vi gennemgår analysen, der formentlig bliver et centralt indspil i forbindelse med den kommende revision af Vandsektorloven.
v. Bertel Ifversen, DANVA

Forventninger til fremtidigt effektiviseringskrav

Forsyningssekretariatet har i juni 2020 udgivet en rapport, der analyserer behovet for et generelt effektiviseringskrav og efterfølgende oplister sekretariatets anbefalinger til en justering af måden, der stilles effektiviseringskrav på. Vi gennemgår de vigtigste pointer og supplerer dette med væsentlige resultater fra en analyse af generelle effektiviseringskrav, som professor Peter Bogetoft har udarbejdet for DANVA.
v. Bertel Ifversen, DANVA

Indtægtsrammernes tilpasning til faktiske omkostninger (Luftkorrektion)

Vandselskabernes differencer mellem omkostninger og indtægter i vandsektoren kaldes også luft. Hvad er betydningen af en forventet luftkorrektion når den økonomiske regulering skifter til fleksible indtægtsrammer i 2023-24. Få et indblik i den forventede konsekvens for netop dit selskab.

v. Johannes Jönsson, DANVA

12.00 Frokost

Præsentation af DANVAs PIT-model

Få et indblik i DANVAs PIT-model og få input til vandselskabets arbejde med optimering af dets økonomiske grundlag. Herunder planlægning af samlet økonomisk plan for sammensætning af takster, lån og investeringer samt effekten heraf.

v. Johannes Jönsson, DANVA

Konsekvenser af ny regulering ved brug af DANVAs PIT-model

Hvad bliver konsekvenserne når vandsektoren udsættes for luftkorrektion, fleksible rammer, WACC, stigende reinvesteringsbehov og ikke mindst markante effektiviseringskrav. DANVA præsenterer en prognose for sektoren med inspiration til lignende analyser for jeres selskab.

v. Johannes Jönsson, DANVA

Erfaringer med supplerende investeringstillæg

Hvordan kan en ansøgning om supplerende investeringstillæg udformes, og hvad lægger Forsyningssekretariatet vægt på? Indlægget er med udgangspunkt i en godkendt forhåndsansøgning.

v. Søren Povlsen, HOFOR

Diskussion: Udsigt til markant lavere indtægtsgrundlag - Konsekvens og reaktion hos vandselskabet

På baggrund af dagens indlæg tager vi en diskussion af, hvordan man som vandselskab skal forholde sig til, at der er udsigt til et markant lavere indtægtsgrundlag de kommende 10 år. Hvordan skaber man overblik over situationen for ens selskab(er)? Hvilke beregninger bør man lave? Hvilke overvejelser bør man gøre sig? Hvordan kommunikerer man emnet til sin organisation? Herunder til direktion og bestyrelse – og bør det påvirke selskabets strategi allerede i dag?
v. Bertel Ifversen, DANVA

Ny benchmarkingmodel for drikkevandsselskaber

Forsyningssekretariatet har opdateret benchmarkingmodellen for drikkevandsselskaber. Modellen vil påvirke de økonomiske rammer for 2021-22. Vi kigger nærmere på ændringerne herunder benchmarking af fjernaflæste målere og ny procedure for særlige forhold.

v. Johannes Jönsson, DANVA

Aktuelle emner: Medfinansiering, klagesag, lånefinansiering, sidste nyt vedrørende tillæg

DANVA præsenterer de seneste aktuelle emner som foreningen arbejder med vedrørende økonomisk regulering.

v. Johannes Jönsson og Bertel Ifversen, DANVA

Opsamling og evaluering
 

Undervisere

Bertel Ifversen, DANVA
Johannes Jönsson, DANVA

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.

Undervisningsmateriale og forplejning er inkluderet i prisen.

Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer.


Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Bertel Ifversen, DANVA, bi@danva.dk, 87 93 35 67

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 87 93 35 64