På dette kursus lærer du de grundlæggende regler og nyeste praksis om opkrævning af betaling for forsyningens ydelser. Vi gennemgår både teori og praktiske eksempler og cases.

Målgruppe

 

Medarbejdere i administrationen, og ledere med ansvar for tilrettelæggelse af forsyningens løbende opkrævning og inddrivelse af restancer.

 

Mål

 

Målet med kurset er at give et indblik i de grundlæggende regler og nyeste praksis om opkrævning af betaling for forsyningens ydelser. 

 

Kursets indhold

 

Vi gennemgår, hvordan en effektiv inddrivelse af forsyningens tilgodehavende kan ske - både over for aktuelle kunder og i forhold til dødsboer samt kunder, der står overfor en tvangsaktion, rekonstruktion eller konkurs. Derudover gives der forslag til svar og løsningsmuligheder på de typiske problemstillinger, som de fleste forsyninger oplever i forbindelse med opkrævning og inddrivelse. Vi lægger endvidere op til, at kursusdeltagerne kan bidrage med eksempler fra deres egen forsyning, så vi på kurset kan drøfte hinandens erfaringer.

På kurset vil du bl.a. lære om:

 

 • Betalingsvedtægt, regulativ og takstblad

   

 • Typer af bidrag og deres betaling, herunder hvem der betaler, tidspunkt for opkrævning og betalingsmåde

   

 • Restancehåndtering: 
  - Regler for depositum
  - Afbrydelse og genoptagelse af forsyning: betingelser og procedur
  - Betalingsordninger og frivilligt forlig
  - Forældelse
  - Håndtering af personfølsomme oplysninger

   

 • Inkassosagens forløb: 
  - Brug af SKAT og/eller brug af advokatkontorer eller lign. Hvornår kan hvem bruges? 
  - Nyt svar fra Skatteministeren ang. brugen af advokatkontorer eller inkassobureauer i forbindelse med opkrævning af restancer gennemgås.
  - Proces: rykkerbrev, inkassobrev, renter, gebyrer, øvrige omkostninger mv.
  - Den forenklede inkassoproces: Betalingspåkrav

   

 • Afdragsordninger ved påbud om tilslutning eller nødvendig rensning

   

 • Håndtering af manglende aflæsning, uoverensstemmende indbetaling eller forkert opkrævning

   

 • Nyt fra skattemyndighederne om lovgivningsprocessen ang. etablering af muligheden for, at vandselskaber selv kan inddrive deres fordringer 

   

 • Tvangsauktion, dødsboer, rekonstruktion og konkurs
  Praktiske råd, cases og erfaringsudveksling

   

Program

DAG 1

 

09.30-10.00      Ankomst og morgenmad i Vandhuset

 

10.00-10.15      Velkommen

 

10.15-11.15      Det juridiske grundlag for vandselskabets krav

 

11.15-11.25      Pause

 

11.25-12.00      Håndtering af dårlige betalere

 

12.00-13.00      Frokost

 

13.00-13.30      Håndtering af dårlige betalere (fortsat)

 

13.30-14.30      Det typiske restanceforløb, herunder håndtering af PostNord A/S’ sagsbehandlingstid og persondataregler

 

14.30-14.50      Pause

 

14.50-15:40      Cases: Bl.a. om persondata

 

15.40-16.00      Pause

 

16.00-17.00      Forældelse, passivitet, renter, omkostninger, betalingsordninger, herunder lovpligtige afdragsordninger mv.

 

17.00-18.00      Kørsel til Hotel Skanderborg Park, check in og egen tid

 

18.00                Middag på Hotel Skanderborg Park (Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg)

 

DAG 2

 

Fra kl. 07.00:    Morgenmad på Hotel Skanderborg Park

 

08.30-08.45:    Opsamling og refleksion

 

08.45-10.00:    Konkurs

 

10.00-10.15:    Pause

 

10.15-11.15:    Konkurs (fortsat)

 

11.15-11.45:    Insolvente dødsboer

 

11.45-12.00:    Rekonstruktion

 

12.00-13.00:    Frokost

 

13.00-13.15:    Tvangsauktion

 

13.15-14.15:    Udveksling af erfaringer og praktiske eksempler

 

14.15-14.30:    Pause

 

14.30- 1500:   Afslutning

 

15.00-15.30     Evaluering og tak for i dag

 

Der kan forekomme opdatering af programmet, når kurset nærmer sig, af hensyn til aktualitet.

 

Undervisere

 

Advokat Line Markert, Horten
Advokatfuldmægtig Daniel Cesar

 

Kursusleder

 

Louise Andersen, DANVA

 

Pris

 

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.