Fagteknisk modul: Affald

På kurset vil du få helt styr på grundbegreberne inden for affaldsområdet og om kommende ny regulering for affaldsforbrændingsområdet. Der gennemgås grundlæggende affaldsjura samtidig med, at der tillige er fokus på nye muligheder på vedrørende bioforgasning af affald, samt kommende ny regulering vedrørende affaldsforbrænding.

Indhold:

 • Affaldsbegrebet og andre centrale begreber fra affaldsområdet
 • Organisering af affaldsområde
 • Særligt om selskabsdannelse og konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsanlæg
 • Takster og gebyrer på affaldsområdet
 • Kommende regulering om indtægtsrammer for affaldsvarme
 • Affaldsplaner
 • Affaldsregulativets indhold og retsvirkning
 • Indsamlingsordning og anvisningsordninger
 • Borgernes rettigheder og pligter på affaldsområdet
 • Kommunens kapacitets-pligt samt herreløst affald
 • Affaldstransport
 • Affaldsdata systemet
 • Tilsyn og påbud
 • Særligt om bioforgasning af affald og anden ressourceudnyttelse

Målgruppe

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske/administrative medarbejdere indenfor områder som HR, økonomi og kunder samt planlæggere og projekterende inkl. mellemledere, teamkoordinatorer, som tager del i den praktiske opgaveløsning.

Uddannelsen har til formål at give dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen indenfor en eller flere af forsyningsarterne: vand, spildevand, affald og varme. Deltagerne skal således efter gennemførelse af uddannelsen blive i stand til at identificere de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser og agere på dem.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Kursusleder

Louise Andersen, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning