Et solidt ledelsesgrundlag gør dig til en kompetent leder.

Som leder oplever du ofte situationer, der kræver afgørende beslutninger med stor betydning, både for organisationen som hele og for enkeltindivider. Det kræver gode lederkompetencer og en professionel tilgang til motiverende ledelse.

På DANVA og Dansk Fjernvarmes lederuddannelse får du fundamentet til at analysere forskellige ledelsessituationer og anvende de rette ledelsesværktøjer i praksis. Du får kendskab til en lang række ledelsesmodeller og –begreber, så du kan fungere som kompetent sparringspartner i organisationen og som en central del af udviklingen i din virksomhed.

Målgruppe

Lederuddannelsen er et intensivt uddannelsesforløb til dig, der er leder i et vandselskab og enten har personale- eller projektansvar. Uddannelsen sætter fokus på din faglige og personlige lederudvikling og giver dig værktøjer til at bedrive kompetent ledelse i hverdagen.

Indhold

Uddannelsen er modulopbygget i fem moduler á to dage og starter i maj 2021.

MODUL 1:

Skab betingelser for god ledelse

10. - 11. maj 2021

Ledertyper og forudsætning for ledelse

Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt

Det ledelsesmæssige produktionskredsløb

Styring af medarbejderindsatsen

MODUL 2:

Skab bevægelse i en organisation

7. - 8. juni 2021                           

Motivation på arbejdspladsen

Diagnose af motivationspotentialet i organisationen

Personlige motiver og indflydelse på motivationsprocessen

Situationsbestemte ledelsestilgange i hverdagen 

MODUL 3:

Ledelse af grupper og teams

21.-22. juni 2021

Nøgleelementerne for at udvikle teams

Typologi og teamsammensætning

Gruppedynamiske kræfter

Lederens rolle i teamledelse

MODUL 4:

Kommunikation

23. - 24. august 2021

Lederens samtale med medarbejderen

Coaching og samtaleteknikker

Håndtering af konflikter

MODUL 5:

Læring, udvikling og forandringer

13. - 14. september 2021

Individuel læring og udvikling

Læring i organisationer

Den personlige forandringsparathed

Sted

Modul 1 og 4 afholdes i Kolding ved Dansk Fjernvarme
Modul 2, 3 og 5 afholdes i Skanderborg ved DANVA

Kommentarer fra tidligere deltagere

Connie Ersing, spildevandschef ved Nyborg Forsyning & Service:

- Når jeg vælger at tage på kursus, skal det være professionelt. Jeg skal lære noget. Det må jeg sige, jeg har gjort på den grundlæggende lederuddannelse. Jeg har virkelig fået en god indsigt i ledelse, mange værktøjer og en større bevidsthed om, hvordan mine medarbejdere tolker mig – og hvordan jeg skal tolke dem. Jeg vil også gerne fremhæve underviserne, som gjorde det utroligt godt. Høj faglighed kombineret med en levende formidling gjorde undervisningen nærværende og praksisnær. Og så er det klart en fordel at dele skolebænk med folk fra branchen. Det har betydet meget at kunne forstå hinandens organisationer og sammenligne på tværs, også i forhold til MUS-samtaler.

Klaus Andresen, driftsassistent ved Tønder Forsyning:

- Mine arbejdsopgaver ændrede sig på et tidspunkt, og da jeg skulle koordinere den daglige drift i samarbejde med de ni driftsfolk, bad jeg om at få en lederuddannelse. Allerede på andet modul kunne jeg godt se, hvordan jeg kunne bruge den grundlæggende lederuddannelse i praksis. Jeg fik hurtigt en større bevidsthed om det, jeg gør, og jeg fik god opbakning af underviseren. Det var motiverende at opleve. Jeg fandt ud af, at driftsfolkene gerne ville have mere medbestemmelse og ansvar i dagligdagen, og det har vi efterfølgende indarbejdet i driften. Fx kører de nu selv projekter med underleverandører. Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte den grundlæggende lederuddannelse med en eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i Ledelse.
Eksamen er et tilvalg og koster yderligere 3.500 kr. 

Yderligere lederuddannelser

Du kan supplere DANVAs grundlæggende lederuddannelse med to yderligere uddannelsesforløb i ledelse:

Strategisk Ledelse

Ledelsespsykologi og Organisering

Projektledelse

Ved begge forløb kan du ligeledes optjene ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i ledelse. Læs mere på danva.dk.

Praktiske oplysninger

Prisen for medlemmer er kr. 37.950 kr. Modulerne kan ikke købes enkeltvis.

Undervisningsmateriale, forplejning og overnatning er inkluderet i prisen

Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer snarest muligt og helst 8 uger inden kursusstart

Undervisere

Christian Wegener Bertelsen, Wegener & Riiser

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursusleder Louise Andersen på la@danva.dk.