Hvilke strategiske mål er relevante for asset management i dit selskab, og hvordan omsættes disse til taktiske og operationelle mål og opgaver? På dette kursus får I viden og træning i fastsættelse og operationalisering af mål.

Kurset afholdes i løbet af efteråret. Hvis du er interesseret, bedes du henvende dig til Niels Bjerregaard, (nvb@danva.dk / 8793 3504), som vil koordinere tidspunkt for forløbet med de interesserede.

MÅLGRUPPE:

Forløbet henvender sig til top- og mellemledere samt ansvarlige for implementering af asset management, og som har besluttet at arbejde struktureret med styring af aktiver.

Der er tale om et intensivt forløb med fokus på, at de deltagende selskaber får defineret konkrete mål og opgaver i relation til asset management samt at introducere en metodik for organisationen til et fokuseret samarbejde med henblik på at indfri de fastsatte mål.

 

”Asset management er ikke et system – men en måde at arbejde på”

 

På kurset er der plads til 16-20 deltagere fra 5-8 selskaber. Deltagerprisen er for op til 3 deltagere ved samme tilmelding.
 

MÅL:

Fastsættelse af mål for et selskabs præstationer og operationalisering af disse er en essentiel disciplin for at få udbytte af asset management. Både for mange og for få mål vil give organisationen udfordringer i prioriteringen af, hvilke indsatser der er bedst for selskabet.

Deltagerne lærer at omsætte mål til KPI’er, og der fastsættes KPI’er for eksempelvis bestyrelsens strategiske mål. Herefter arbejder deltagerne sammen med mellem-lederne om at definere taktiske mål og KPI’er.

Deltagerne lærer at opbygge styringstavler og facilitere opfølgningsmøder, hvorved der sikres løbende opfølgning, og ikke mindst medarbejdernes engagement.
 

INDHOLD:

Forløbet er bygget op som et sparrings-/træningsforløb. Der afholdes 3 x 1 dags kursus/sparring med træning i eget selskab mellem disse dage. 


For at få det optimale ud af forløbet er det vigtigt, at de deltagende selskaber afsætter ressourcer i organisationen til gennemførelse af de 2 træningsforløb.

KURSUSFORBEREDELSE:

Der gennemføres et telefon-/Skypemøde på ca. en times varighed for hver forsyning. Formålet er at forberede deltagerne på kursusforløbet bedst muligt og at sikre, at forløbet bliver tilpasset til selskabernes behov.

·       Forventningsafstemning vedr. det samlede kursusforløb

·       Diskussion af forsyningens strategiarbejde, herunder strategiens form, indhold og arbejdet med strategi og handlingsplaner

·       Diskussion af forsyningens arbejde med asset management (styring af aktiver), herunder hvor længe man har arbejdet med asset management, og hvordan det er organiseret

·       Aftaler vedr. forberedelse til kursusdag 1

På kurset vil deltagerne dels arbejde med deres egne strategier og planer vedr. asset management dels arbejde med en gennemgående case til træning af forskellige metode og værktøjer.
 

Kursusdag 1

 

 • DANVA’s 23 anbefalinger for bedre styring af aktiver præsenteres som et implementeringsstøtteværktøj

   

 • Deltagerne præsenterer eksisterende strategier, herunder hvordan strategiprocessen har været, hvordan strategien er implementeret, og hvordan der følges op på strategien

   

 • Kursisterne præsenteres for en model for gennemførelse af strategiproces med efterfølgende diskussion af best practise for gennemførelse af strategiproces

   

 • Præsentation af forsyningens arbejde med asset management (styring af aktiver)

   

 • Identifikation af 3-5 strategiske temaer, der er relevante ift. arbejdet med asset management

   

 • Strategierne operationaliseres, og der opstilles mål og KPI’er

   

 • Forberedelse af præsentation for niveau 2 ledere

   

Hjemmearbejde 1

Deltagerne arbejder videre med de forslag til mål og KPI’er, der blev udarbejdet på kursusdag 1.

 

 • Forslag til mål og KPI’er præsenteres for niveau 2 lederne

   

 • Niveau 2 lederne bearbejder forslagene og præsenterer deres ønsker vedr. justeringer af mål og KPI’er inkl. eventuelle behov for ressourcer og actions for den øverste ledelse (niveau 1)

   

 • Topledelsen og niveau 2 lederne indgår aftaler vedr. mål, KPI’er og handlingsplaner

   

Kursusdag 2

Tilbagemeldinger og sparring vedr. hjemmearbejdet med nedbrydning af mål og KPI’er samt udarbejdelse af aftaler vedr. mål og KPI’er og handlingsplaner

 

 • Opbygning af asset management-tavler

   

 • Træning i brug af asset management tavler

   

 • Gennemførelse af løbende forbedringer og opfølgning på handlingsplaner

   

Hjemmearbejde 2

Deltagerne fortsætter målnedbrydningen til niveau 2 og evt. 3. Der arbejdes videre med deltagernes udkast til asset management tavler.

 

 • Fortsat målnedbrydning

   

 • Deltagerne designer og etablerer styringstavler (asset management-tavler)

   

 • Deltagerne igangsætter tavlemøder og følger op på KPI’er, actions og handlingsplaner

   

Kursusdag 3

På kurset vil deltagerne dels arbejde med deres egne strategier og planer vedr. asset management dels arbejde med en gennemgående case til træning af forskellige metode og værktøjer.
 

 • Tilbagemeldinger og sparring vedr. hjemmearbejdet – arbejdet med at opbygge styringstavler (asset management) og brugen af asset management tavler, inkl. opfølgning på mål, KPI’er, actions og handlingsplaner
 • Ledelsens opgaver i relation til at sikre implementeringen af asset management og de nødvendige forandringerJustering af deltagernes egne ”asset management planer”, hvis kurset har vist behov for ændringer af arbejdet med asset management
 • Ledelsens årshjul, dvs. en plan indeholdende de faste årlige aktiviteter der er en forudsætning for implementering af strategien
 • Hvordan arbejdet med asset management går fra opstart til fast ledelsespraksis

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Pris

Prisen for medlemmer er 30.000 kr. Modulerne kan ikke købes enkeltvis. Deltagerprisen er for op til 3 deltagere ved samme tilmelding.

På kurset er der plads til 16-20 deltagere fra 5-8 selskaber.

 

Kursusleder

Niels Bjerregaard, Senior- og proceskonsulent, DANVA

 

Undervisere

Ebbe von Arenstorff, Dansk Lean Partner

Niels Dalhoff, Dansk Lean Partner

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Niels V. Bjerregaard, DANVA, nvb@danva.dk