En indføring til business cases som beslutningsværktøj. Kursusdeltager introduceres til metoder og værktøjer, og får gennem kurset mulighed for at arbejde med sin egen case.

 

Forsyningsselskaberne skal løbende vælge mellem løsninger og alternative løsninger. Flere selskaber er begyndt at arbejde med business casen som en måde at sammenligne forskellige løsningsmuligheder på, før der prioriteres endeligt mellem dem. Det kvalificerer beslutningerne, og kan sikre bred opbakning til løsninger og investeringer blandt interessenter – bl.a. hos ejer, bestyrelse og myndighed. Kurset giver en introduktion til arbejdet med business cases samt konkrete værktøjer og skabeloner, så selskaberne får et endnu bedre grundlag for at arbejde videre hjemme i eget selskab.

Se det fulde program her.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til medarbejdere med ansvar for at forberede oplæg til løsninger og investeringsbeslutninger. Det kan eksempelvis være medarbejdere/ledere i anlæg og økonomi, der med fordel kan deltage sammen. Det kan også være medarbejdere i drift med fx ansvar for renovering af pumpestationer mv. Kurset er målrettet både spildevand og drikkevand.
 

MÅL

Det er målet at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at opstille business cases ud fra den viden og de værktøjer, de får på kurset. Kurset giver:

 • En forståelse for de overordnede byggesten og indhold i en business case
 • Introduktion til konkrete værktøjer og skabeloner, der kan støtte deltagerne i deres eget arbejde med business cases.
 • Mulighed for på kurset at arbejde med enten en investeringsbeslutning fra eget selskab eller en konkret case fra sektoren.
 • Sparring med kollegaer om løsninger og investeringer samt med konsulenter med mangeårig erfaring med business cases.


INDHOLD

Der lægges stor vægt på afveksling mellem generel introduktion og konkrete værktøjer, så deltager hurtigt får erfaring med den praktiske anvendelse. Kurset går derfor ikke i dybden med alle detaljer og forudsætninger i arbejdet med business casen, men har fokus på en forståelse af systematikken i arbejdet.

På kurset lærer deltagerne bl.a. om:

 • Hvad skal vi: Beskrivelse af udfordring og behov.
 • Hvad gør vi: Opstilling og afgrænsning af løsningsscenarier, herunder 0-scenariet hvis der ikke igangsættes løsning. Det omfatter beregnings-/beslutningsparametre som økonomi og andre relevante parametre f.eks. energireduktionsmål, klimatilpasningseffekt m.v.
 • Hvordan ser løsningerne ud: Beskrivelse af fx løsninger, levetider og håndtering af risiko
 • Hvilken viden bygger vi på: Indsamling af viden og data
 • Hvor mangler vi data: Opgørelse af ukendte omkostninger og håndtering af afskrivninger
 • Hvordan spiller drift og anlæg sammen: Afklaring, prissætning og indarbejdelse af driftshændelser
 • Hvilke forudsætninger gælder: Afklaring om finansiering med hensyn til bl.a. intern rente, lånerente og provision
 • Hvilke resultater viser sig: Opstilling af pengestrømme og de foreløbige resultater og beslutninger
 • Hvor sikre er vi: Sammensætning af omkostninger og følsomhedsanalyser på de vigtige områder

Kursusdeltagerne får praktisk erfaring med at bruge en skabelon til udarbejdelse af business cases. Skabelonen er opstillet som regneark og suppleres af vejledning i brugen samt en skabelon til kvalitetssikring af business casen.

KURSUSLEDER

Niels Bjerregaard, Senior- og proceskonsulent, DANVA
 

UNDERVISERE

Peter Hartwig, Konsulent, Kouno

Brian Gardner-Mogensen, Konsulent, Realise