Indhold
Dette er kurset for udbudspraktikeren, som har et grundlæggende kendskab til udbudsreglerne og måske også en del erfaring i at gennemføre udbud. Vi vil igennem dagen tage udgangspunkt i konkrete værktøjer (dokumenter, modeller og andet) og derigennem træne den praktiske gennemførelse af udbudsprocesser. Vi slutter af med et par nedslag i de seneste udbudsretlige tendenser.

Udbudsdokumenter ESPD og udbudsbekendtgørelse
Vi gennemgår skabeloner for nedenstående og gør udvalgte nedslag undervejs for at belyse formuleringen og håndteringen af emnerne i praksis:
Udbudsbekendtgørelse
ESPD
Udbudsbetingelser

Praktisk håndtering af processer
Spørgsmål og svar
Rettelsesblade/håndtering af ændring

Efter udbuddet
Annullation af udbud
Aktindsigt
Håndtering af klager
Kontraktændringer

Seneste tendenser
Formulering af mindstekrav
Adgangen til at reparere på mangler i ansøgninger/tilbud
Evalueringsmodeller