Indhold
Formålet med kurset er at klæde udbudspraktikeren godt på til at forstå de grundlæggende udbudsretlige principper og at kunne anvende dem i praksis. Kurset gennemføres sådan, at deltagerne gennem en række cases opnår en god forståelse for de udbudsretlige emner, som fremgår herunder:  

Introduktion til udbudsreglerne
Intro til udbudsreglerne
Hvem og hvad er omfattet
Light-regimet
Kontrakter under tærskelværdiern

Kontraktværdi og ”kontraktform”
Opgørelse af kontrakters værdi
Delkontrakter

Forberedelse af udbuddet
Markedsdialog
Rådgiverhabilitet og interessekonflikt
Udbudsformer og frister

Håndtering af tilbud og tildeling
Evaluering af tilbud
Underretning af tilbudsgivere