Er du klar til næste niveau?

Kender du konsekvenserne af dine organisatoriske valg – og kan du handle på dem? Ved du, hvordan du skal håndtere dine medarbejderes adfærd i forbindelse med forandringer? Plejer du talenterne i din organisation, så den altid er klar til nye udfordringer? Lær det på lederuddannelsen: Ledelsespsykologi og organisering.

Med uddannelsesforløbet Ledelsespsykologi og organisering bliver du i stand til at udvikle din organisation og opnå bedre arbejdsgange til gavn for både effektivitet og arbejdsglæde. Du får en dybdegående forståelse for de strukturelle og kulturelle påvirkninger, som forandringer medfører, og du lærer, hvordan du som leder kan påvirke processen positivt.

Gå fra ’at tro’ til ’at vide’, hvordan du bedst matcher dine medarbejderes kompetencer med organisationens udvikling - og bliv klar til næste niveau!

Målgruppe
Ledere i forsyningsselskaber. Det er en fordel at have taget den grundlæggende lederuddannelse først.

Forløb
Ledelsespsykologi og organisering er en del af DANVAs og Dansk Fjernvarmes Lederuddannelse og kan indgå som en del af Akademiuddannelsen i ledelse. Forløbet er opbygget af tre moduler á to dage:

Modul 1 den 9. - 10 september 2020: Ledelse og organisering
Sammenhængen mellem ledelse, kultur og adfærd
Prioriteringer, mål og retning for virksomheden
Den effektive organisering af en virksomhed

Modul 2 den 7. - 8. oktober 2020: Kultur og trivsel
Betydning af kultur og kulturudvikling
Gruppenormer, magt og socialadfærd
Trivsel og effektivitet i organisationen

Modul 3 den 16. - 17. november 2020: Forandring og udvikling
Forandring af kultur og struktur
Kompetenceudvikling af medarbejderne
Psykologiske faktorer at kende i forandringsprocessen

Praktiske oplysninger
Kursusdagene finder sted i hhv. Vandhuset, Skanderborg (modul 1 og 3) og i Fjernvarmens hus, Kolding (modul 2).
Der vil være mulighed for at aflægge eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en Akademiuddannelse i ledelse. Eksamen er et frivilligt tilvalg.
Prisen for hele uddannelsen er kr. 21.900,- excl. moms. Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning, men er excl. gebyr for eksamen. De tre moduler kan ikke tages enkeltvis.

Du kan få yderligere information og tilmelde dig via Dansk Fjernvarmes eller DANVAs hjemmeside. Her kan du ligeledes læse mere om lederuddannelsen Grundlæggende Ledelse.

Undervisere
Christian Wegener Bertelsen og Martin Riiser, Wegener & Riiser

Kontaktpersoner
Dansk Fjernvarme: Lisbeth Aagaard Mountfield, lmo@danskfjernvarme.dk, tlf. 2331 8802
DANVA: Emilie Friis Velbækev@danva.dk, tlf. 4017 1121