Målgruppen
Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Indhold 
Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

På modulet ”Almen 2” vil du blandt andet lære om:

Erstatningsret

Erstatningsbetingelser, herunder ansvarsgrundlag og årsforbindelse

Tabsopgørelse

Egen skyld og tabsbegrænsningspligt

Erstatningsret og forsikring

Bevis og dokumentation

Miljøerstatningslovens betydning


Opkrævning og inddrivelse

Opkrævning, herunder mulighed for sikkerhedsstillelse

Inddrivelse, herunder rykkeprocedure

Lukkeprocedure

Forældelse af krav

Efterbetaling og tilbagebetaling af krav

Opkrævning og inddrivelse i forbindelse med konkurs og tvangsauktion


Ansættelsesret og overenskomster

Ansættelsesrettens grundlæggende regler, herunder reglerne i funktionærlovgivningen

Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og lovens betydning ved udlicitering samt omstrukturering af forsyningsvirksomhed

De forskellige arbejdsmarkedsoverenskomster og disses betydning

Regelsæt, som gælder for tjenestemænd udlånt til forsyningsselskaber


Forbrugerret

Forbrugerens rettigheder i henhold til forsyningslovgivning

Forbrugerens rettigheder i henhold til anden lovgivning

Forbrugerrepræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelse

Forbrugerens håndhævelse af rettigheder ved domstol, klagenævn og ankenævn

 

Persondataret

Hvad er personoplysninger og hvordan skal de behandles?

Kategorisering af personoplysninger

Videregivelse af oplysninger

Anmeldelsespligt

Dataansvarlig

Den nye forordning


Finansiering

Regulering i vandsektorlov og varmeforsyningslov af kommunale lånegarantier

Kommunale lånegarantier på ulovbestemt grundlag i henhold til praksis

Vilkår i forbindelse med kommunal garantistillelse, herunder garantiprovision

Kommunal lånegaranti og den kommunale lånebekendtgørelse

Realkredit finansiering
 

Undervisere
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Karen-Margrete Schebye, SJ Law
Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Kursusleder
Louise Andersen/Emilie Friis Velbæk, DANVA

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning