Målgruppen
Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Indhold 
Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

På modulet ”Almen 2” vil du blandt andet lære om:

Erstatningsret

Erstatningsbetingelser, herunder ansvarsgrundlag og årsforbindelse

Tabsopgørelse

Egen skyld og tabsbegrænsningspligt

Erstatningsret og forsikring

Bevis og dokumentation

Miljøerstatningslovens betydning


Opkrævning og inddrivelse

Opkrævning, herunder mulighed for sikkerhedsstillelse

Inddrivelse, herunder rykkeprocedure

Lukkeprocedure

Forældelse af krav

Efterbetaling og tilbagebetaling af krav

Opkrævning og inddrivelse i forbindelse med konkurs og tvangsauktion


Ansættelsesret og overenskomster

 • Ansættelsesrettens grundlæggende regler, herunder reglerne i funktionærlovgivningen
 • Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og lovens betydning ved udlicitering samt omstrukturering af forsyningsvirksomhed
 • De forskellige arbejdsmarkedsoverenskomster og disses betydning
 • Regelsæt, som gælder for tjenestemænd udlånt til forsyningsselskaber

Forbrugerret

 • Forbrugerens rettigheder i henhold til forsyningslovgivning
 • Forbrugerens rettigheder i henhold til anden lovgivning
 • Forbrugerrepræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelse
 • Forbrugerens håndhævelse af rettigheder ved domstol, klagenævn og ankenævn

Persondataret

 • Hvad er personoplysninger og hvordan skal de behandles?
 • Kategorisering af personoplysninger
 • Videregivelse af oplysninger
 • Anmeldelsespligt
 • Dataansvarlig
 • Den nye forordning

Finansiering

 • Regulering i vandsektorlov og varmeforsyningslov af kommunale lånegarantier
 • Kommunale lånegarantier på ulovbestemt grundlag i henhold til praksis
 • Vilkår i forbindelse med kommunal garantistillelse, herunder garantiprovision
 • Kommunal lånegaranti og den kommunale lånebekendtgørelse
 • Realkredit finansiering
   

Undervisere
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Karen-Margrete Schebye, SJ Law
Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Kursusleder
Louise Andersen/Emilie Friis Velbæk, DANVA

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning