Målgruppen

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen "spildevand".

Indhold

På kurset vil du bl.a. lære om:

Spildevandsplanlægning

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om spildevandsplaner

Spildevandsplanens tilvejebringelse

Spildevandsplanens indhold

Vandselskabers forsyningsret og -pligt i henhold til spildevandsplanen

Udledningstilladelser

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om udledningstilladelser

Myndighed for vandselskabers udledningstilladelse

Procedure for udformning af udledningstilladelser

Procedure for udformning af udledningstilladelser

Miljøbeskyttelsesbestemmelser om tilslutningstilladelser

Tilslutningstilladelser indhold

Ændringer af tilslutningstilladelser

Påbud og forbud

Miljøbeskyttelseslovens regler om påbud og forbud

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Påbud i forbindelse med separation

Påbud i forbindelse med tilslutning til kloak

Betalingsvedtægten

Betalingslovens regler om betalingsvedtægten

Betalingsvedtægtens indhold

Betalingsvedtægten og vejbidrag

Tilslutningsbidrag og afledningsbidrag

Betalingslovens rammer for tilslutningsbidrag og afledningsbidrag

Fastsættelse af tilslutningsbidrag og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Fastsættelse af vandafledningsbidraget

Reduktion af vandafledningsbidrag og henstand med tilslutningsbidrag

Indtægtsrammeregulering

Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen

Vandselskabernes effektiviseringskrav

Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme

Betalingslovens hvile i sig selv princip og indtægtsrammen

Aktuelle emner som eksempelvis:

Spildevandsselskabers deltagelse i klimatilpasning, tilknyttet aktivitet og abonnementsordning eller lignende.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Kursusleder

Emilie Friis Velbæk, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning 

Tilmelding

Snarest muligt - helst senest 8 uger inden kursusstart