Formål

 

Målet med forløbet er at identificere og kvalificere de omkostninger, der ligger bag de indberettede tal til DANVA Benchmarking for fokusområdet driftsomkostninger. Der vil blive arbejdet med at identificere bagvedliggende aktiviteter for både direkte og indirekte omkostninger, så der skabes konsensus og gennemsigtighed i forhold til, hvad tallene dækker over.

 

Når flere selskaber sammen analysere de samme forhold, bliver det muligt at sammenligne og identificere best practice. Herved klædes selskaberne bedre på til en konkret vurdering af, hvilke tiltag der kan iværksættes for at optimere driftsomkostningerne.

Produkt

 

Det primære produkt af deltagelse i dette forløb er en øget indsigt i egen drift, herunder fordeling af omkostninger på underliggende arbejdsopgaver. Baseret på erfaringsudveksling og sparring og dataanalyser udarbejdes et regneark, som samler et overblik over disse opgaver og deres indbyrdes fordeling.

Læs mere om dagen her

Tilmelding

 

Første workshop afholdes d. 29. august 2019. På dette møde aftales tidsplan for forløbet inkl. tid til selskabernes indberetning, forberedelse m.m.

 

Tilmelding til forløbet sker på DANVAs hjemmeside inden fredag d. 17. juni 2019. Herefter vil det blive besluttet, om forløbet afvikles, hvilket afhænger af antal tilmeldte.

 

Deltagelse er gratis for betalende deltagere af benchmarking projektet. Øvrige selskaber er meget velkomne til at deltage mod et deltagergebyr på 5.000 kr. ekskl. moms, som faktureres ved tilmelding. (Bemærk at prisen inkluderer deltagelse af både én teknisk samt én økonomisk medarbejder, samt at der vil være krav om at deltagerne kan levere opgørelser af omkostning samt deres størrelse for costdriverne)

 

For yderligere informationer kontakt Niels Vinderslev Bjerregaard på 8793 3504 / nvb@danva.dk.