Formål

 

Formålet er dels at give deltagerne en viden om, hvilken indflydelse de enkelte fraktioner af vand har på selskabets samlede omkostninger, og dermed kvalificere prioritering af de fremtidige investeringer. Derudover at skabe tværfaglig dialog og forståelse mellem tekniker- og økonomifunktionen, og få feedback på beregningsmodellen i forhold til forbedringer og fremtidig brug af denne.

 

Produkt

 

Outputtet fra benchlearningforløbet er dybere forståelse for, hvor meget de 4 forskellige vandfraktioner påvirker selskabets omkostninger. Dette sikres gennem en proces, hvor hvert enkelt selskab på baggrund af en analyse af egne omkostninger og tilhørende vandmængder, ser de enkelte fraktioners bidrag.

 

Der er i tiden særligt fokus på uvedkommende vand, og det stigende terrænnære grundvands påvirkning af selskabernes omkostningerne på grund af dette nu og i fremtiden. Ved at kunne opgøre selskabernes omkostninger til uvedkommende vand vil det være lettere at vurdere, hvilke investeringer, der er rimelige i forhold til fjernelse af dette.

Læs mere om dagen her
 

Tilmelding

 

Første møde afholdes d. 22. august 2019. På dette møde aftales tidsplanen for forløbet inkl. tid til selskabernes indberetning, forberedelse til workshop 2 mm.

 

Tilmelding til forløbet sker på DANVAs hjemmeside inden fredag d. 17. juni 2019. Herefter vil det blive besluttet, om forløbet afvikles, hvilket afhænger af antal tilmeldte.

 

Deltagelse er gratis for betalende deltagere af DANVA benchmarking. Øvrige selskaber er meget velkomne mod et deltagergebyr på 5.000 kr. ekskl. moms, som faktureres ved tilmelding. (Bemærk at prisen er inkluderer deltagelse af både én teknisk samt én økonomisk medarbejder.) 

 

For yderligere informationer kontakt Niels Vinderslev Bjerregaard på T: 8793 3504 eller Niels Knudsen på T:8793 3518.